Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (MPV)

Τι είναι ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων; Τα αιμοπετάλια είναι μικρά κύτταρα του αίματος απαραίτητα για την πήξη του αίματος, μία διαδικασία που βοηθά στον τερματισμό της αιμορραγίας μετά από ένα …