Εξετάσεις για χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA)

Τι είναι οι εξετάσεις για χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη; Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη (MRSA) είναι ένας τύπος σταφυλόκοκκου. Πολλά άτομα έχουν βακτήρια σταφυλόκοκκου που φυσιολογικά διαβιούν στο …