Θεραπευτικές επιλογές για την πολλαπλή σκλήρυνση στα παιδιά

Εάν έχετε ένα παιδί με πολλαπλή σκλήρυνση (Π.Σ.), υπάρχουν πολλές διαθέσιμες θεραπείες που βοηθούν στη διαχείριση της κατάστασής του. Ορισμένες θεραπείες μπορεί να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, …