Εναντιωματική προκλητική διαταραχή

Τι είναι η εναντιωματική προκλητική διαταραχή; Ακόμη και τα παιδιά με τους πιο καλούς και ήπιους τρόπους, έχουν περιστασιακά ξεσπάσματα θυμού και ανυπακοής. Αλλά είναι επίμονο πρότυπο θυμού, περιφρόνησης και …