Κισσός, το φυτό που χρησιμοποιήθηκε για να τροποποιηθεί γενετικά και να απομακρύνει βλαβερές ουσίες από τον αέρα του σπιτιού

Γενετικά τροποποιημένο φυτό «καθαρίζει» τον αέρα του σπιτιού σας

Είναι γνωστό ότι κάποιες χημικές ουσίες λειτουργούν ως μεταλλαξογόνοι παράγοντες και ευθύνονται για την εκδήλωση καρκίνου. Ανάμεσα σε αυτές υπάγονται και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), όπως η φορμαλδεϋδη, το …