Πάνελ παθογόνων του αναπνευστικού

Τι είναι το πάνελ παθογόνων του αναπνευστικού; Το πάνελ παθογόνων του αναπνευστικού ελέγχει την ύπαρξη παθογόνων στο αναπνευστικό σύστημα. Ένα παθογόνο είναι ένας ιός, βακτήριο ή άλλος μικροοργανισμός που μπορεί …