Εξέταση PD-L1

Τι είναι η εξέταση PD-L1; Πρόκειται για μία ανοσοϊστοχημική εξέταση που μετρά την ποσότητα του PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα. Το PD-L1 είναι μία πρωτεΐνη που αποτρέπει την επίθεση των κυττάρων …