Ετήσια εξέταση PSA στους άντρες: Είναι απαραίτητη για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη;

Είναι απαραίτητη η εξέταση PSA στους άντρες; Ο έλεγχος για καρκίνο του προστάτη συνήθως γίνεται με την εξέταση PSA, η οποία μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες και να εντοπίσει καρκινικούς …