Εξέταση κοπράνων για παρουσία αίματος (FOBT)

Τι είναι η εξέταση κοπράνων για παρουσία αίματος; Εξετάζεται ένα δείγμα κοπράνων για τον έλεγχο παρουσίας αίματος. Η συγκεκριμένη εξέταση χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ελάχιστης ποσότητας αίματος στα κόπρανα, που …