Εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)

Τι είναι η εξέταση αριθμού ερυθρών αιμοσφαιρίων; Πρόκειται για μία εξέταση που μετρά τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων) στο αίμα. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μεταφέρουν οξυγόνο από τους πνεύμονες σε …