Εξέταση δεικτών ερυθρών αιμοσφαιρίων

Τι είναι οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων; Οι δείκτες ερυθρών αιμοσφαιρίων μετρούν το μέγεθος, το σχήμα και την ποιότητα των κυττάρων αυτών. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια, επίσης γνωστά και ως ερυθροκύτταρα, μεταφέρουν …

Εξέταση εύρους κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW)

Τι είναι η εξέταση εύρους κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων; Το εύρος κατανομής ερυθρών αιμοσφαιρίων (RDW) είναι μία εξέταση που μετρά τη διακύμανση στον όγκο και το μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων (ερυθροκυττάρων). …