Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης-αερισμού (V/Q Scan)

Τι είναι το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης-αερισμού; Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης-αερισμού αποτελείται από δύο απεικονιστικές εξετάσεις που ανιχνεύουν συγκεκριμένα πνευμονολογικά προβλήματα: Το σπινθηρογράφημα αιμάτωσης ελέγχει την κυκλοφορία του αίματος στους πνεύμονες Το σπινθηρογράφημα …