Εξέταση ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (AST)

Τι είναι η εξέταση της ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης; Η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST) είναι ένα ένζυμο που υπάρχει σε πολλούς ιστούς του σώματος. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που βοηθούν στην πραγματοποίηση χημικών …