Καρκίνος παχέος εντέρου: Νέος πιθανός τρόπος θεραπείας του

Η ρακεμάση σερίνης συμβάλλει στην παραγωγή πυροσταφυλικού οξέος στα καρκινικά κύτταρα του εντέρου, διατηρεί τη μιτοχονδριακή μάζα, οδηγεί σε αντι-αποπτωτικό αποτέλεσμα και συμβάλλει στην αυξημένη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων του …