Παιδικό άσθμα: 3 σημαντικοί παράγοντες κινδύνου

Μια νέα μελέτη εξέτασε το παιδικό άσθμα και διαπίστωσε ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες ενός παιδιού να αναπτύξει άσθμα. Ποιοι παράγοντες αυξάνουν τις πιθανότητες ενός παιδιού …