Εκρήξεις θυμού

Τι είναι οι εκρήξεις θυμού; Οι εκρήξεις θυμού (temper tantrums) είναι συναισθηματικά ξεσπάσματα θυμού και δυσαρέσκειας. Τα ξεσπάσματα αυτά τυπικά ξεκινούν γύρω στους 12 με 18 μήνες και φτάνουν στη …