Κατάθλιψη και θεραπεία διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης (TMS)

Η διακρανιακή μαγνητική διέγερση (TMS) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιεί μαγνητικούς παλμούς για να διεγείρει τα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χρήση της …

Άνοια: Βοηθάει ο διακρανιακός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός τους ασθενείς;

Η διακρανιακή ηλεκτρική νευρική διέγερση (tES) ή κρανιακή ηλεκτρική νευρική διέγερση (CES), είναι μια μη επεμβατική διέγερση του εγκεφάλου, όπου η εγκεφαλική δραστηριότητα διεγείρεται ή αναστέλλεται με την εφαρμογή σταθερού …