Φυσικοθεραπεία: Πόσο λειτουργικός είστε; Θα το δείξουν οι ειδικές δοκιμασίες μέτρησης!

Τα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων είναι συγκεκριμένες εξετάσεις και μετρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φυσικοθεραπευτής σας για να ποσοτικοποιήσει τη συνολική σας λειτουργικότητα. Αυτά τα εργαλεία είναι σημαντικά, καθώς …