Θρομβοκυτταροπενία

Θρομβοπενία

Τι είναι η θρομβοπενία; Το αίμα αποτελείται από διάφορα κύτταρα που πλέουν σε ένα υγρό, το πλάσμα και διακρίνονται σε: λευκά αιμοσφαίρια, ερυθρά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια. Η θρομβοπενία είναι η …