Εξέταση ολικής σιδηροδεσμευτικής ικανότητας (TIBC)

Τι είναι η εξέταση ολικής σιδηροδεσμευτικής ικανότητας; Πρόκειται για μία εξέταση αίματος τα αποτελέσματα της οποίας υποδεικνύουν πόση τρανσφερρίνη στο αίμα έχει δεσμεύσει σίδηρο, κάτι το οποίο συνεπάγεται πόσο καλά …