Υπεριώδης ακτινοβολία

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για την υπεριώδη ακτινοβολία; Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία παράγεται φυσικά από τον ήλιο, αλλά μπορεί να παραχθεί και από τεχνητές πηγές, …