Εξέταση βαρέων μετάλλων στο αίμα

Τι είναι η εξέταση βαρέων μετάλλων στο αίμα; Πρόκειται για μία ομάδα εξετάσεων που μετρούν τα επίπεδα δυνητικά επιβλαβών μετάλλων στην αιματική κυκλοφορία. Τα πιο κοινά μέταλλα τα οποία ελέγχονται …

Δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα

Τι είναι η δηλητηρίαση από βαρέα μέταλλα; Τα βαρέα μέταλλα είναι χημικά στοιχεία που εντοπίζονται φυσικά στο περιβάλλον. Έχουν πολλές εφαρμογές, όπως στη γεωργία, την ιατρική και τη βιομηχανία. Ακόμη …