Βιντεονυσταγμογραφία (VNG)

Τι είναι η βιντεονυσταγμογραφία; Πρόκειται για μία εξέταση που καταγράφει έναν τύπο ακούσιας κίνησης των οφθαλμών που ονομάζεται νυσταγμός. Οι κινήσεις του νυσταγμού μπορεί να είναι αργές ή γρήγορες, σταθερές …