Βιοψία μαστού

Τι είναι η βιοψία μαστού; Η βιοψία μαστού είναι μία διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ένα μικρό δείγμα μαστικού ιστού για ανάλυση. Το δείγμα εξετάζεται κάτω από το μικροσκόπιο για …