Εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων (WBC)

Τι είναι η εξέταση λευκών αιμοσφαιρίων; Πρόκειται για μία εξέταση που μετράει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων στο αίμα. Τα λευκά αιμοσφαίρια αποτελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθούν στην …