Υπερηχογράφημα doppler

Υπερηχογράφημα

Τι είναι το υπερηχογράφημα; Το υπερηχογράφημα είναι μία ιατρική εξέταση που χρησιμοποιεί υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα για την απεικόνιση δομών από το εσωτερικό του σώματος. Η τεχνολογία είναι παρόμοια με …