Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Κίνδυνος περιφερικής νευροπάθειας από χρήση αντιβιοτικού

© Artinun Prekmoung | Dreamstime Stock Photos
© Artinun Prekmoung | Dreamstime Stock Photos

Είναι ευρέως γνωστό ότι η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο στη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων, όσο και στην καταστροφή της μικροχλωρίδας του ανθρώπινου οργανισμού. Επιπλέον, τα αντιβιοτικά πέραν της ευεργετικής δράσης τους κατά των μικροβίων, αναφέρουν και μια σειρά παρενεργειών που μπορεί σπανίως ή λιγότερο σπάνια να προκαλέσουν. Μια μελέτη από το πανεπιστήμιο του Dundee έδειξε ότι μια συνηθισμένη κατηγορία αντιβιοτικών μπορεί, κατά 50%, να αυξήσει τον κίνδυνο ενός ασθενούς να παρουσιάσει μια σοβαρή και δυνητικά μόνιμη μορφή νευρικής βλάβης.

Η ουσία φθοριοκινολόνη αναγνωρίσθηκε πως έχει πιθανή παρενέργεια την εμφάνιση περιφερικής νευροπάθειας, αλλά δεν ήταν γνωστό πόσο ισχυρή ήταν αυτή η σχέση και πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη διάρκεια της θεραπείας ή από την ηλικία και το φύλο.

Οι ερευνητές εξήτασαν μια βάση δεδομένων 1,3 εκατομμυρίων ενηλίκων που εκτέλεσαν μία ή περισσότερες συνταγές αντιβιοτικών φθοριοκινολόνης ή αμοξυκιλλίνης, χωρίς καμία διάγνωση περιφερικής νευροπάθειας κατά την έναρξη της θεραπείας.

Διαπίστωσαν ότι η τρέχουσα χρήση συστηματικών αντιβιοτικών φθοριοκινολόνης φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο περιφερικής νευροπάθειας κατά 47%, προκαλώντας επιπλέον 2,4 περιπτώσεις ανά 10.000 ασθενείς ανά έτος θεραπείας. Ένα άτομο που του χορηγήθηκε αμοξυκιλλίνη δεν ήταν σημαντικά πιο πιθανό να εμφανίσει περιφερική νευροπάθεια.

Ο κίνδυνος ήταν υψηλότερος για τους άνδρες και αυξανόταν με την ηλικία και με τη διάρκεια της θεραπείας με φθοριοκινολόνη. Η διάγνωση της περιφερικής νευροπάθειας μπορούσε να διαγνωστεί έως και έξι μήνες μετά τη συνταγογράφηση της φθοριοκινολόνης.

Οι ηλικιωμένοι άνδρες, συγκαταλέγονται στην ομάδα που είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν περιφερική νευροπάθεια μετά από χρήση φθοριοκινολονών, που λάμβαναν για τουλάχιστον 28 ημέρες, λέγεται ότι έχουν 1 στις 34.000 πιθανότητες να παρουσιάσουν νευροπάθεια. Ενώ ο απόλυτος κίνδυνος διάγνωσης περιφερικής νευροπάθειας παρέμεινε χαμηλός. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η περιφερική νευροπάθεια πρέπει να συγκαταλέγεται στις πιθανές παρενέργειες από την χρήση του αντιβιοτικού αυτού, υπό προϋποθέσεις.

Η περιφερική νευροπάθεια είναι μια ασθένεια κατά την οποία τα νεύρα, κυρίως των κάτω άκρων, επηρεάζονται και προκαλούν μουδιάσματα, πόνο ή προβλήματα ισορροπίας. Έτσι η ασφάλεια των αντιβιοτικών φθοροκινολόνης έχει λάβει μεγάλη προσοχή όσον αφορά τη δυνατότητα να προκαλέσουν μακροπρόθεσμες παρενέργειες σε μερικούς ανθρώπους.

Οι φθοροκινολόνες είναι αποτελεσματικά αντιβιοτικά, αλλά οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η περιφερική νευροπάθεια μπορεί σπανίως να εμφανιστεί μετά τη θεραπεία με φθοροκινολόνη. Η διαχείριση των αντιβιοτικών είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πολύτιμων αυτών φαρμάκων.

Όταν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας υποπτεύονται ότι ένα φάρμακο προκαλεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις, είναι πρέπον να αναφέρουν τις περιπτώσεις αυτές σε ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων, με αναφορές περιπτώσεων που έχει εντοπιστεί περιφερική νευροπάθεια ως πιθανή παρενέργεια της θεραπείας με αντιβιοτικά φθοριοκινολόνης. Ωστόσο, ήταν περιορισμένες οι περαιτέρω μελέτες που επιβεβαιώνουν ή αμφισβητούν αυτόν τον κίνδυνο, ιδίως αυτές που αποσκοπούσαν στην ποσοτικοποίηση του κινδύνου και στην εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διαφέρει μεταξύ των ατόμων.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

"Association Between Peripheral Neuropathy and Exposure to Oral Fluoroquinolone or Amoxicillin-Clavulanate Therapy”. Daniel Morales, PhD; Alexandra Pacurariu, PhD; Jim Slattery, MSc; Luis Pinheiro, MSc; Patricia McGettigan, MD; Xavier Kurz, MD, PhD. JAMA Neurology.. doi:10.1001/jamaneurol.2019.0887 https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/article-abstract/2731583

Common antibiotic may increase nerve damage and peripheral neuropathy risk https://neurosciencenews.com/antibiotics-nerve-damage-13083/?fbclid=IwAR2ECU_GuIb7sri9ONV53X8Guad0x9704lry6ce70hfsbPkYXA0bRYgbgmg