Μολυσματικές ασθένειες

Κορωνοϊός και γαστρεντερικά συμπτώματα: Δείτε ποιοι τα εμφανίζουν

© Onassisworld | Dreamstime Stock Photos
© Onassisworld | Dreamstime Stock Photos

Οι ήπιες περιπτώσεις κορωνοϊού συχνά εμφανίζουν μόνο γαστρεντερικά συμπτώματα

Όπως είναι γνωστό, η COVID-19 προκαλεί ξηρό βήχα, υψηλό πυρετό και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, δείχνει ότι μια μειοψηφία των περιπτώσεων εμφανίζουν μόνο γαστρεντερικά συμπτώματα.

Συγκεκριμένα, η μελέτη διαπίστωσε ότι το ¼ περίπου των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν, εμφάνιζαν μόνο διάρροια και άλλα πεπτικά συμπτώματα. Αυτές οι περιπτώσεις είχαν κυρίως ήπια μορφή COVID-19 και μάλιστα σε σύγκριση με τα άτομα που παρουσίαζαν αναπνευστικά συμπτώματα, ζήτησαν πολύ αργότερα ιατρική βοήθεια, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην περεταίρω εξάπλωση της νόσου, καθώς οι άνθρωποι αυτοί συνέχιζαν κανονικά τη ζωή τους, αγνοώντας ότι έπασχαν από κορωνοϊό.

Ποια ήταν τα ευρήματα της μελέτης;

Σε αυτή τη μελέτη η ερευνητική ομάδα παρακολούθησε δεδομένα από 206 ασθενείς με ήπια συμπτώματα COVID-19, διαπιστώνοντας ότι σχεδόν το 1/4 (48) είχε μόνο πεπτικά συμπτώματα, 69 εμφάνιζαν συμπτώματα τόσο του πεπτικού, όσο και του αναπνευστικού συστήματος και 89 είχαν μόνο αναπνευστικά συμπτώματα.

Από τους ασθενείς με πεπτικά συμπτώματα, οι 67 είχαν διάρροια και από αυτούς ο ένας στους πέντε είχε διάρροια ως πρωτεύον σύμπτωμα κατά τη διάρκεια της ασθένειας του. Η διάρροια διαρκούσε από 1 έως 14 ημέρες, με μέση διάρκεια μεγαλύτερη των πέντε ημερών και μέση συχνότητα 4 φορές την ημέρα, ενώ περίπου το 1/3 των ασθενών με πεμπτικά συμπτώματα δεν εμφάνιζαν πυρετό. Οι ασθενείς μάλιστα αυτοί, ζήτησαν περίπου στις 16 ημέρες ιατρική βοήθεια, σε σύγκριση με τα άτομα που παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια κάπου στις 11 ημέρες. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με πεμπτικά συμπτώματα ήταν πιο μολυσματικοί σε σύγκριση με τους ασθενείς που είχαν αναπνευστικά συμπτώματα και είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν κορωνοϊό στα κόπρανα τους (73%) σε σύγκριση με τους ασθενείς που παρουσίαζαν αναπνευστικά συμπτώματα (14%).

Παρόλα αυτά, η κινεζική ερευνητική ομάδα τόνισε, ότι υπάρχουν και πολλές άλλες ασθένειες που προκαλούν γαστρεντερικά συμπτώματα, που τις περισσότερες φορές προκαλούν διάρροια, ναυτία, εμετό και μείωση της όρεξης, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την COVID-19. Ωστόσο, οι γιατροί θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι τα οξεία πεπτικά συμπτώματα που εμφανίζονται σε έναν ασθενή που είχε πιθανή επαφή με θετικό κρούσμα COVID-19, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται. Οι δε ασθενείς, θα πρέπει από μόνοι τους να υποπτεύονται ότι τα πολύ έντονα γαστρεντερικά συμπτώματα ενδεχομένως να οφείλονται στην COVID-19 και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Συμπερασματικά

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά αυτής της υποομάδας ασθενών, που αντί για αναπνευστικά συμπτώματα παρουσιάζουν μόνο γαστρεντερικά. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να επιβεβαιωθούν με μεγαλύτερες διεθνείς μελέτες για να μπορέσει η επιστημονική κοινότητα να καταλήξει σε σαφέστερα συμπεράσματα.

Παρόλα αυτά, πολλοί γιατροί από την πλευρά τους, συμφωνούν με τα ευρήματα της μελέτης τονίζοντας ότι όλοι πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι τα γαστρεντερικά συμπτώματα μπορεί να αποτελούν σημάδια των αρχικών σταδίων της νόσου, ακόμη και αν δεν συνοδεύονται από βήχα και πυρετό.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved