Ψυχική υγεία

Λήψη λανθασμένων αποφάσεων: Πώς επηρεάζεται ο άνθρωπος από πρόσθετες πληροφορίες;

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πρόσθετες πληροφορίες, δεν βοηθούν πάντα τους ανθρώπους να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για την υγεία και την ευημερία τους και αυτό γιατί πολλές φορές τις κατανοούν και τις ερμηνεύουν λανθασμένα.

Πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι τις νέες πληροφορίες για να πάρουν αποφάσεις;

Μια ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Δρ. Samantha Kleinberg του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Stevens, μελέτησε το πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι νέες πληροφορίες για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την διατροφή τους, την υγεία τους και τα οικονομικά τους. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν περίπου 4.000, οι οποίοι συμπλήρωσαν online ερωτηματολόγια μέσω της ιστοσελίδας Amazon’s crowdsourcing Mechanical Turk. Σε αυτά τα ερωτηματολόγια υπήρχαν υποθετικά σενάρια με σχετικές ερώτησης πολλαπλής επιλογής.

Οι ερευνητές ενδιαφέρθηκαν να κατανοήσουν το πώς οι άνθρωποι συνδυάζουν τις νέες πληροφορίες με τις υπάρχουσες γνώσεις και πεποιθήσεις τους. Ορισμένα από τα σενάρια αφορούσαν οικεία θέματα όπως η διαχείριση βάρους ή η εξοικονόμηση χρημάτων, ενώ άλλα σενάρια ήταν εντελώς διαφορετικά και σχετικά νεοεισαχθέντα στη ζωή του ανθρώπου, όπως για παράδειγμα τα ρομπότ.

Η έρευνα, λοιπόν, διαπίστωσε ότι οι πρόσθετες πληροφορίες μπορούν, πράγματι, να οδηγήσουν σε λανθασμένες αποφάσεις. Για παράδειγμα, ένα σενάριο αφορούσε την διαχείριση του βάρους, στο οποίο αναφερόταν ότι μια κοπέλα προσπαθούσε να αποφύγει να πάρει βάρος στο πρώτο έτος των σπουδών της. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες είχαν λάβει πρόσθετες πληροφορίες σε μορφή κειμένου ή ως διάγραμμα για ασκήσεις διατήρησης βάρους, ενώ άλλοι δεν έλαβαν επιπρόσθετες πληροφορίες. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι εκείνοι που δεν έλαβαν νέες πληροφορίες ήταν πιο πιθανό να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που ακολουθούσαν και φάνηκε ότι ακόμη και η εξοικείωση με ένα θέμα μπορεί να επηρεαστεί από πρόσθετες πληροφορίες, που μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε λάθος επιλογές.

Για να ενισχυθεί αυτή την άποψη, η ομάδα έθεσε μια ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση του διαβήτη σε μια ομάδα ατόμων, μερικοί από τους οποίους είχαν προσωπική εμπειρία με την ασθένεια, διαπιστώνοντας ότι εκείνοι που είχαν προσωπική εμπειρία και τους δόθηκε διάγραμμα για τον έλεγχο του σακχάρου του αίματος, απάντησαν λανθασμένα στην ερώτηση που αφορούσε τον έλεγχο του διαβήτη, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έλαβαν πρόσθετες πληροφορίες.

Γιατί οι πρόσθετες πληροφορίες επηρεάζουν τις αποφάσεις των ανθρώπων;

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι νέες πληροφορίες επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στις γνώσεις που έχουν για ένα θέμα. Αυτό με την σειρά του οδηγεί σε δευτερεύουσες σκέψεις και τελικά σε λανθασμένες αποφάσεις. Σε θέματα, ωστόσο, που δεν είναι οικεία σε έναν άνθρωπο, οι επιπρόσθετες πληροφορίες λειτουργούν με αντίθετο τρόπο, καθώς οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τις πληροφορίες που τους δίνονται, δείχνοντας περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αποφασίζοντας τελικά σωστά.

Μάλιστα, οι συγγραφείς της μελέτης σημείωσαν ότι οι νέες πληροφορίες δεν είναι κακές από μόνες τους, αλλά για να καθοδηγούν σωστά έναν άνθρωπο πρέπει να εξατομικεύονται. Θα χρειαστεί, λοιπόν, περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση του πώς μπορούν να εξατομικευθούν οι πληροφορίες, ώστε να καθοδηγούνται οι άνθρωποι σε σωστότερες αποφάσεις.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved