Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Λοίμωξη και εγκεφαλικό επεισόδιο: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός

Κάθε τραυματισμός στο κεφάλι πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα αν το άτομο που υπέστη την κάκωση εκδηλώνει συμπτώματα όπως ζαλάδα, αποπροσανατολισμό ή έχει τάσεις για εμετό. Παρότι εξωτερικά μπορεί να μην υπάρχει αιμορραγία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αν δεν επισκεφτούμε τον γιατρό, αν υπάρχει κάποια εσωτερική αιμορραγία, ή έχει δημιουργηθεί κάποιο αιμάτωμα. Σε μια πρόσφατη έρευνα από το National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) εξετάστηκε η διαφορά στην ανάρρωση μεταξύ ασθενών που είχαν υποστεί ήπιες Τραυματικές Εγκεφαλικές Βλάβες, και αντιμετώπισαν, ή όχι, κάποια λοίμωξη κατά την περίοδο της ανάρρωσης.

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιμετωπίζει τις απειλές με σειρά προτεραιότητας!

Η μόλυνση από κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό, όπως μύκητες, βακτήρια ή ιούς, αντιμετωπίζεται ως σημαντικότερη απειλή από το ανοσοποιητικό σύστημα, από την ανάρρωση σε κάποιο άλλο σημείο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε τραυματισμένα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου. Η λοίμωξη μπορεί γρήγορα να εξαπλωθεί και να θέσει τον οργανισμό σε σοβαρό κίνδυνο, επομένως, από το σημείο της μόλυνσης, εκλύονται μοριακά σήματα, με γνωστότερη την ιντερφερόνη (INF-γ), τα οποία ενεργοποιούν συγκεκριμένα γονίδια που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, ανακατευθύνοντας ουσιαστικά όλη την ανοσοαπόκριση και επιδιορθωτική ικανότητα του οργανισμού, στον σοβαρότερο κίνδυνο της λοίμωξης.

Τραυματική Εγκεφαλική Βλάβη VS Λοίμωξη: Ποια κατάσταση είναι πιο επικίνδυνη για τον οργανισμό;

Η συγκεκριμένη μελέτη βασίστηκε σε ποντίκια, χωρισμένα σε 2 ομάδες: μια ομάδα όπου είχαν υποστεί ήπια Τραυματική Εγκεφαλική Βλάβη αλλά παράλληλα αντιμετώπιζαν μια λοίμωξη, και σε ποντίκια που αντιμετώπιζαν μόνο τον εγκεφαλικό τραυματισμό. Στα τελευταία, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος συγκεντρώνονταν στο σημείο του τραυματισμού, δηλαδή στα αιμοφόρα αγγεία στις μήνιγγες του εγκεφάλου, αλλά στα ποντίκια που αντιμετώπιζαν παράλληλα και μια συστηματική λοίμωξη, τα ευρήματα διέφεραν: υπήρχε πολύ μικρότερη συγκέντρωση κυττάρων του ανοσοποιητικού στο σημείο του τραυματισμού. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν μόνιμη, όταν η λοίμωξη είχε αντιμετωπιστεί, και αν δεν προέκυπτε μια δεύτερη μόλυνση, τα αιμοφόρα αγγεία επιδιορθώνονταν.

Η επιδιόρθωση των αιμοφόρων αγγείων σε μετέπειτα χρόνο δεν ήταν τόσο επείγουσα στις ήπιες Τραυματικές Εγκεφαλικές Βλάβες. Ωστόσο, σε σοβαρές εγκεφαλικές βλάβες όπως ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, όπου κάθε λεπτό που περνάει νεκρώνονται όλο και περισσότερα νευρικά κύτταρα, αν η επιδιόρθωση καθυστερήσει λόγω λοίμωξης, ο ασθενής δεν μπορεί να ανακάμψει πλήρως. Συγκεκριμένα στα ποντίκια που υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο και αντιμετώπιζαν παράλληλα μια λοίμωξη, είχαν μόνιμες βλάβες στις γνωστικές τους λειτουργίες και τα αιμοφόρα αγγεία στις μήνιγγες φαίνονταν να συνεχίζουν να έχουν ‘διαρροές’ και να μην μπορούν να επουλωθούν πλήρως.

Πώς κατευθύνεται η ανοσοαπόκριση του οργανισμού σε αυτές τις περιπτώσεις;

Καθοριστικός είναι ο ρόλος των γονιδίων που ενεργοποιούνται από την έκλυση της INF-γ, του σήματος-κινδύνου για μόλυνση στον οργανισμό. Στα ποντίκια που υπήρχε κάποια λοίμωξη παράλληλα με τον εγκεφαλικό τραυματισμό, τα γονίδια αυτά εκφράζονταν σε σημαντικό βαθμό. Προκειμένου να εξακριβωθεί η δράση της INF-γ, οι ερευνητές τροποποίησαν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού σε μια ομάδα ποντικιών, έτσι ώστε να μην ανιχνεύουν την παρουσία της INF-γ, και σε αυτά τα ποντίκια, η επιδιόρθωση των αιμοφόρων αγγείων στο σημείο του τραυματισμού ήταν εξίσου καλή με αυτή των ποντικιών που δεν αντιμετώπιζαν κάποια λοίμωξη. Ακόμα και χωρίς  κάποια λοίμωξη, έστω και αν οι πρωτεΐνες που παράγονται από γονίδια τα οποία ενεργοποιούνται από την INF-γ, ανιχνευθούν σε κάποιο σημείο του σώματος από τα κύτταρα του ανοσοποιητικού, η επιδιόρθωση στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου καθυστερεί.

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, καθώς πολλοί ασθενείς που νοσηλεύονται λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου ή Τραυματικής Εγκεφαλικής Βλάβης, μπορεί να αντιμετωπίσουν στο νοσοκομείο, ή να αντιμετώπιζαν από πριν, κάποια λοίμωξη, με αποτέλεσμα να μην έχουν βέλτιστη ανάρρωση, με την εκάστοτε εγκεφαλική βλάβη να αφήνει ένα στίγμα στον ασθενή. Για αυτόν τον λόγο πρέπει οι ασθενείς να ελέγχονται ενδελεχώς για κάποια προϋπάρχουσα λοίμωξη, προκειμένου να εξαλειφθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Infection hinders blood vessel repair following traumatic brain or cerebrovascular injuries https://www.nih.gov/news-events/news-releases/infection-hinders-blood-vessel-repair-following-traumatic-brain-or-cerebrovascular-injuries

Antimicrobial immunity impedes CNS vascular repair following brain injury. 10.1038/s41590-021-01012-1

NIH scientists watch the brain’s lining heal after a head injuryhttps://www.ninds.nih.gov/News-Events/News-and-Press-Releases/Press-Releases/NIH-scientists-watch-brain%E2%80%99s-lining-heal-after https://www.ninds.nih.gov/News-Events/News-and-Press-Releases/Press-Releases/NIH-scientists-watch-brain%E2%80%99s-lining-heal-after