OTRIVIN ADVANCE ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΟΣΕΩΝ (0,5+0,6) ΜG/ML 10 ML

Γεωργία Κακαφώνη
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Otrivin Advance;

Το Otrivin Advance μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση και την καταρροή που σχετίζονται με το κοινό κρυολόγημα.

Μέθοδος χορήγησης - Δοσολογία

Ποια είναι η μέθοδος χορήγησης του Otrivin Advance;

Πριν την πρώτη χρήση του Otrivin Advance, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντλία πιέζοντας 4 φορές. Μετά την ενεργοποίηση η αντλία θα παραμείνει λειτουργική. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε ότι δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφο εκνέφωμα κατά την πίεση της αντλίας, ή εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει το προϊόν για περισσότερο από 6 ημέρες, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά την αντλία πιέζοντάς την πάλι 4 φορές.

Ποια είναι η δοσολογία του Otrivin Advance;

Ενήλικες1 ψεκασμός σε κάθε ρουθούνι 3 φορές την ημέρα. Μεταξύ δύο δόσεων θα πρέπει να περάσουν το λιγότερο 6 ώρες. Δε θα πρέπει να εφαρμόζετε το προϊόν περισσότερο από 3 φορές την ημέρα σε κάθε ρουθούνι. Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Otrivin Advance για περισσότερο από 7 ημέρες συνεχόμενα. 

Όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν (ακόμα και πριν τη μέγιστη διάρκεια θεραπείας των 7 ημερών), καλό θα είναι η χρήση του Otrivin Advance να διακόπτεται, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.

Παιδιά: Παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 ετών δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν το Otrivin Advance καθώς, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού. 

Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία χρήσης του προϊόντος από άτομα άνω των 70 ετών.

Αντενδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το Otrivin Advance;

Το Otrivin Advance δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του σε αυτές τις ομάδες πληθυσμού

 • Από άτομα με υπερευαισθησία στην ξυλομεταζολίνη, στο ιπρατρόπιο (δραστικές ουσίες του Οtrivin Αdvance) ή σε κάποιο έκδοχό του

 • Από άτομα με γνωστή υπερευαισθησία στην ατροπίνη ή σε παρόμοιες ουσίες, όπως είναι η υοσκυαμίνη και η σκοπολαμίνη

 • Μετά από χειρουργικές επεμβάσεις κατά τις οποίες μπορεί να έχει διαπεραστεί η σκληρά μήνιγγα, όπως για παράδειγμα άτομα που έχουν υποβληθεί σε διασφηνοειδική υποφυσεκτομή ή άλλες διαρινικές επεμβάσεις

 • Από άτομα με γλαύκωμα

 • Από άτομα πολύ ξηρή μύτη (φλεγμονώδη ρινική ξηρότητα, rhinitis sicca)

Προφυλάξεις

Ποιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση του Otrivin Advance;

Το Otrivin Advance πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με:

Συνιστάται προσοχή σε ασθενείς με προδιάθεση σε:

Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν υπερευαισθησία μετά τη χρήση του προϊόντος, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με φαγούρα, αγγειοοίδημα, εξάνθημα, βρογχόσπασμο, οίδημα του φάρυγγα (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό).

Ακόμη, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με ευαισθησία στις συμπαθομιμητικές ουσίες, καθώς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα όπως, διαταραχές ύπνου, ζάλη, τρέμουλο, καρδιακές αρρυθμίες, αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Η χρόνια χρήση υδροχλωρικής ξυλομεταζολίνης (μια απο τις δραστικές ουσίες του Otrivin Advance) μπορεί να προκαλέσει οίδημα του βλεννογόνου της μύτης και υπερέκκριση λόγω αυξημένης ευαισθησίας των κυττάρων, «φαινόμενο επανεμφάνισης – rebound effect» (rhinitis medicamentosa). Έτσι, η διάρκεια της θεραπείας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7 ημέρες συνεχόμενης χρήσης του προϊόντος. 

Ο ψεκασμός του περιεχομένου του Otrivin Advance μέσα ή γύρω από τα μάτια θα πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει:

Σε περίπτωση που έρθει σε άμεση επαφή με τα μάτια θα πρέπει να ξεπλύνετε αμέσως με κρύο νερό και να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας αν εμφανιστεί πόνος ή θόλωση της όρασης. 

Με ποια άλλα φάρμακα απαιτεί προσοχή η συγχορήγηση του Otrivin Advance;

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρετε τα παρακάτω φάρμακα:

 • Αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της κατάθλιψης). Αν τα παίρνετε ή τα έχετε πάρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μπορεί να εμφανιστεί επικίνδυνη αυξήση της αρτηριακής πίεσης.

 • Τρικυκλικά και τετρακυκλικά αντικαταθλιπτικά (αν τα παίρνετε ή τα έχετε πάρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες)

 • Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη ναυτία των ταξιδιωτών (φάρμακα που περιέχουν αντιχολινεργικές ουσίες)

 • Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τις εντερικές διαταραχές (ιδίως εκείνα για ανώμαλη κινητικότητα) (φάρμακα που περιέχουν αντιχολινεργικές ουσίες)

  Εάν λαμβάνετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω φάρμακα συμβουλευτείτε το γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε το Otrivin Advance!

Ανεπιθύμητες ενέργειες - Παρενέργειες

Τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσει το Otrivin Advance;

Ορισμένοι ασθενείς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το Otrivin Advance μπορεί να εμφανίσουν μία ή περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρονται παρακάτω.

Οι πιο συχνά εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (αφορούν περισσότερα από 1 στα 1ο άτομα) είναι:

Στη συνέχεια, με λίγο μικρότερη συχνότητα (αφορούν έως 1 στα 10 άτομα) μπορεί να εμφανισθούν:

 • δυσφορία στην περιοχή της μύτης

 • συμφόρηση

 • αίσθημα πόνου στη μύτη

 • ξηρότητα και ερεθισμός στο λαιμό

 • πονοκέφαλος

 • αίσθημα ξηρότητας στο στόμα

 • αλλοιώσεις στη γεύση.

Ακολούθως, όχι και τόσο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (αφορούν έως 1 στα 100 άτομα)

 • φτάρνισμα

 • πόνος στο λάρυγγα και στο φάρυγγα

 • βήχας

 • βραχνάδα

 • πληγή στη μύτη

 • ναυτία και άλλες διαταραχές στο γαστρεντερικό

 • αλλοιώσεις στις μυρωδιές

 • τρέμουλο

 • ζαλάδα

 • κούραση και δυσφορία

 • αϋπνίες

 • ερεθισμός των ματιών 

 • ξηρότητα στα μάτια (ξηροφθαλμία).

Σπάνια (αφορά 1 στα 1.000 άτομα) μπορεί να εμφανισθεί συνάχι.

Ανεπιθύμητες ενέργειες των οποίων η συχνότητα εμφάνισης δεν έχει καθοριστεί είναι:

 • εξάνθημα

 • φαγούρα

 • δίψα

 • δυσκολία στην εστίαση των ματιών 

 • μυδρίαση (διαστολή της κόρης των ματιών)

 • δυσκολία στην ούρηση

 • αρρυθμίες

 • ξαφνικός σπασμός των μυών του φάρυγγα

 • αίσθημα δυσφορίας στο θώρακα

 • δυσφορία στην περιοχή γύρω από τη μύτη.

Για να περιοριστεί η πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών, θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσεις του φαρμάκου!

Σε κάθε περίπτωση αν εμφανίσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, θα πρέπει να ενημερώσετε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.

Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες, που αν εμφανίσετε κάποια από αυτές θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του Otrivin Advance και να απευθυνθείτε επειγόντως σε γιατρό. Αυτές είναι:

 • διαταραχές στην όραση όπως, θολή όραση, χειροτέρευση του γλαυκώματος

 • πόνος στα μάτια

 • κύκλους σαν ουράνιο τόξο γύρω από έντονο φως

 • αίσθημα παλμών

 • ταχυκαρδία

 • αλλεργική αντίδραση, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με δύσπνοια, δυσκολία στην ομιλία, δυσκολία στην κατάποση, πρησμένο πρόσωπο, χείλη, γλώσσα ή/και φάρυγγας, έντονη φαγούρα στο δέρμα, εμφάνιση κόκκινου εξανθήματος.

Κύηση

Μπορεί το Otrivin Advance να χρησιμοποιηθεί από εγγύους;

Όχι, το Otrivin Advance δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός αν κρίνει ο γιατρός ότι τα πιθανά οφέλη από τη χρήση του υπερτερούν των κινδύνων. Ο κύριος λόγος που δε συστήνεται η χρήση του από εγκύους είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα της χρήσης του σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού. Επίσης, οι μελέτες που έγιναν σε πειραματόζωα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του και αφορούσαν την επίδραση που μπορεί να έχει στην εγκυμοσύνη, στην ανάπτυξη του εμβρύου, στον τοκετό και την ανάπτυξη του μωρού μετά τον τοκετό, δεν επαρκούν. Επομένως, δεν είναι γνωστό αν έχει πιθανούς κινδύνους η χρήση του από εγκύους.

Γαλουχία

Μπορεί το Otrivin Advance να χρησιμοποιηθεί απο γυναίκες που θηλάζουν;

Δε γνωρίζουμε αν το βρωμιούχο ιπρατρόπιο και η υδροχλωρική ξυλομεταζολίνη (δραστικές ουσίες του Otrivin Advance) περνούν στο μητρικό γάλα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ουσίες αυτές περνούν σε πολύ μικρό ποσοστό στο αίμα μετά τη χορήγηση του προϊόντος. Πιθανώς, το νεογνό που θηλάζει δε θα επηρεαστεί από τις ουσίες αυτές. Ωστόσο, δε συστήνεται η χρήση του κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η απόφαση για χρήση του Otrivin Advance κατά τον θηλασμό να λαμβάνεται με βάσει το ισοζύγιο οφέλους και κινδύνου.