OTRIVIN ΠΑΙΔΙΚΟ (MOISTURISING FORMULA) ΡΙΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑ 0,05% (W/V) 10ML με σταγονόμετρο

Γεωργία Κακαφώνη
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Tο otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

 • Αποσυμφόρηση της μύτης, που μπορεί να οφείλεται μεταξύ άλλων σε κρυολόγημα, αλλεργική ρινίτιδα, ιγμορίτιδα, βοηθώντας έτσι στην καλύτερη αναπνοή

 • Ρευστοποίηση των εκκρίσεων σε παθήσεις των παραρρίνιων κόλπων

 • Ως βοηθητικό μέσο σε ασθενείς με μέση ωτίτιδα όταν συνοδεύεται και από συμφόρηση

 • Για την αποσυμφόρηση του ρινοφαρυγγικού βλεννογόνου προς διευκόλυνση ρινοσκόπησης

Σε ποιους συστήνεται η χρήση του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 2 έως 12 ετών, υπό την επίβλεψη ενηλίκου. Ειδικά για παιδιά 2-6 ετών συνιστάται η χορήγησή του μετά από συμβουλή ιατρού.

Δοσολογία - τρόπος χορήγησης

Πώς χρησιμοποιείται το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% στάζεται με το σταγονόμετρο στα ρουθούνια της μύτης του παιδιού.

Ποια είναι η δοσολογία του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Για παιδιά 6 έως 12 ετών, συστήνεται 1-2 σταγόνες του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% σε κάθε ρουθούνι 2-3 φορές την ημέρα (όχι παραπάνω από 3 εφαρμογές την ημέρα σε κάθε ρουθούνι!), έως 5 μέρες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχόμενα για διάστημα μεγαλύτερο των 5 ημερών, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε φαρμακευτική ρινίτιδα.

Για παιδιά 2 έως 5 ετών, συστήνεται 1-2 σταγόνες του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% σε κάθε ρουθούνι 1-2 φορές την ημέρα (όχι παραπάνω από 2 εφαρμογές την ημέρα σε κάθε ρουθούνι!), έως 5 μέρες.

Δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών.

Η χορήγηση σε παιδιά 2-6 ετών είναι καλύτερα να γίνεται μετά από ιατρική συμβουλή.

Η χορήγησή του σε παιδιά 2-12 ετών πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας. 

 

Αντενδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά τα οποία:

 • Έχουν υπερευαισθησία στην ξυλομεταζολίνη (δραστική ουσία του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%) ή σε περιεχόμενο έκδοχό του

 • Έχουν κάνει διασφηνοειδική υποφυσεκτομή ή χειρουργική επέμβαση στη ρινική και στοματική κοιλότητα, στις οποίες έχει εκτεθεί η σκληρή μήνιγγα

 • Υποφέρουν από ατροφική και αγγειοκινητική ρινίτιδα ή ρινίτιδα που οφείλεται σε ξηρότητα του βλεννογόνου της μύτης

 • Έχουν υπέρταση

 • Έχουν σακχαρώδη διαβήτη

 • Έχουν γλαύκωμα κλειστής γωνίας

 • Είναι κάτω των 2 ετών

 

Προφυλάξεις

Τι πρέπει να προσέχετε αν τα παιδιά σας χρησιμοποιούν το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% έχει ως δραστικό συστατικό τη ξυλομεταζολίνη, η οποία ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των συμπαθομιμητικών φαρμάκων. Ορισμένα άτομα εμφανίζουν έντονη αντίδραση στις συμπαθομιμητικές ουσίες που εκδηλώνεται με αϋπνία, ίλιγγο, τρόμο, καρδιακές αρρυθμίες ή αυξημένη αρτηριακή πίεση. Έτσι λοιπόν τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με τη χρήση του.

Το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται για περισσότερο από 5 ημέρες, διότι παρατεταμένη ή υπερβολική χρήση του μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση γνωστή ως “εξ αναπηδήσεως” ρινική συμφόρηση (rebound congestion). Εάν επιμένουν τα συμπτώματα πρέπει να ζητείται συμβουλή ιατρού.

Δε θα πρέπει να γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης δοσολογίας.

Ο κάθε περιέκτης πρέπει να χρησιμοποιείται από ένα άτομο για να μη γίνεται μετάδοση της νόσου.

Ποίες κατηγορίες παιδιατρικών ασθενών χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Όταν το παιδί σας έχει κάτι από τα παρακάτω πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τη χρήση του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%:

 • υπερταση

 • καρδιαγγειακές παθήσεις

 • γλαύκωμα κλειστής γωνίας

 • φαιοχρωμοκύτωμα

 • υπερθυρεοειδισμό

 • σακχαρώδη διαβήτη

 • υπερτροφία του προστάτη

 • λαμβάνουν θεραπεία με β-αναστολείς

 • έλαβαν θεραπεία με αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (αναστολείς ΜΑΟ) ή που έχουν λάβει τους αναστολείς ΜΑΟ τις τελευταίες 2 εβδομάδες

 • έντονη αντίδραση στις συμπαθομιμητικές ουσίες

Εάν ισχύει κάτι από τα παραπάνω για το παιδί σας μη χρησιμοποιήσετε το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%, πριν ζητήσετε ιατρική συμβουλή.

Δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά κάτω των 2 ετών.

Η χορήγηση σε παιδιά 2-6 ετών είναι καλύτερα να γίνεται μετά από ιατρική συμβουλή.

Η χορήγησή του σε παιδιά 2-12 ετών πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενηλίκου.

Με ποια άλλα φάρμακα απαιτεί προσοχή η συγχορήγηση του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Θα πρέπει να ενημερώνετε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας σε περίπτωση πρόσφατης ή ταυτόχρονης λήψης άλλων φαρμάκων, ακόμα και για αυτά που δε χορηγούνται με συνταγή. Η πιθανή ευρύτερη συστηματική δράση της ξυλομεταζολίνης (δραστική ουσία), μπορεί να ενισχυθεί σε περίπτωση ταυτόχρονης λήψης συμπαθητικομιμητικών, τρικυκλικών ή τετρακυκλικών αντικαταθλιπτικών και των αναστολέων ΜΑΟ, ειδικά σε περίπτωση υπερδοσολογίας.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανισθούν με το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%;

Σε ορισμένα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05%, μπορεί να εμφανισθούν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες:

Σε υπερβολική ή για μεγάλο χρονικό διάστημα χρήση του προϊόντος, μπορεί συμβεί καταστροφή του επιθηλίου της μύτης και χρόνιο οίδημα του βλεννογόνου της μύτης!

Εάν εμφανισθεί κάποια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή που να μην αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών, θα πρέπει να ενημερώνεται ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός.

Κύηση

Μπορεί να χρησιμοποιείται το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Όχι, το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% δε θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω της πιθανότητας να προκαλέσει ευρύτερη συστολή των αγγείων του σώματος. Επιπλέον, το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά.

 

Γαλουχία

Μπορεί το otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% να χρησιμοποιηθεί από γυναίκες που θηλάζουν;

Δεν είναι γνωστό εάν η δραστική ουσία του otrivin παιδικό moisturising formula ρινικές σταγόνες 0,05% ξυλομεταζολίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα ή όχι. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από θηλάζουσες μητέρες μόνο μετά από συμβουλή ιατρού. Βέβαια, το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά, όχι ενήλικες.