SPORANOX CAPS 100MG/CAP BTx15 (BLIST 3×5)

Φλωριάνα Καραλή
Πηγή: ΕΟΦ

Ενδείξεις

Τι είναι το Sporanox και γιατί χρησιμοποιείται;

To Sporanox είναι ένα φάρμακο που περιέχει ιτρακοναζόλη και είναι αντιμυκητισιακό. Η ιτρακοναζόλη έχει την ικανότητα να αναστέλλει τη σύνθεση ενός βασικού συστατικού για την ζωή των μυκήτων, την εργοστερόλη. Για το λόγο αυτό το Sporanox χρησιμοποιείται για:

Γυναικολογικά προβλήματα:

α) οξεία αιδοιοκολπική καντιντίαση, ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας

β) υποτροπιάζουσα αιδιοκολπική καντιντίαση, ως εναλλακτική της τοπικής θεραπείας, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί με καλλιέργεια 

Τι είναι η κολπική μυκητίαση;

Οι μύκητες του κόλπου προκαλούν μία φλεγμονή που ονομάζεται κολπική μυκητίαση και συνήθως προκαλείται από μύκητες του γένους Candida. Είναι γενικά δύσκολο να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία εμφάνισης δεδομένου ότι υπάρχουν μύκητες που συμβιώνουν εντός του σώματος. Κάτω υπό συγκεκριμένες καταστάσεις μπορεί να διαταραχθεί η ισορροπία του οργανισμού με αποτέλεσμα να ευνοείται η εμφάνιση μυκητίασης. Ορισμένες καταστάσεις είναι οι εξής:

Δερματολογικές / Βλεννογονικές / Οφθαλμολογικές μυκητιάσεις

Το Sporanox μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση δερμομυκητιάσεων που συνήθως προκαλούνται από τα δερματόφυτα αλλά και τους ζυμομύκητες. Χαρακτηριστικές μυκητιάσεις του δέρματος είναι:

Βέβαια αξίζει να τονιστεί πως η από του στόματος θεραπεία χρησιμοποιείται όταν η λοίμωξη είναι εκτεταμένη σε μεγάλη περιοχή, δηλαδή συνήθως χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Μυκητίαση στο κεφάλι
 • Μυκητίαση στα νύχια (πρέπει να επιβεβαιωθούν και με εργαστηριακές εξετάσεις αν είναι από Trichophyton ή Candida)
 • Ασθενείς με χαμηλό αμυντικό σύστημα
 • Ασθενείς που δεν ανταποκρίθηκαν στην τοπική θεραπεία

Συστηματικές μυκητιάσεις

 • Πνευμονική και εξωπνευμονική ασπεργίλλωση, δηλαδή μυκητίαση εξαιτίας του μύκητα Aspergillus
 • Συστηματική καντιντίαση
 • Κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις όπως:

- κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας

- ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς με κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις 

- ασθενείς με κρυπτοκοκκικές λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία πρώτης γραμμής 

 • Στοματοφαρυγγική καντιντίαση σε αρρώστους HIV ασθενείς
 • Ενδημικές μυκητιάσεις: ιστοπλάσμωση, βλαστομύκωση, παρακοκκιδιοϊδομύκωση.

Εννοείται πως πριν αρχίσει η θεραπεία με το Sporanox θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις για να βρεθεί ο μύκητας που προκαλεί τη λοίμωξη. Οι εξετάσεις συνήθως περιλαμβάνουν: άμεση μικροσκόπηση, βιοψία και ορολογικές εξετάσεις. 

Μπορεί να δοθεί και προλειπτικά σε ασθενείς με AIDS στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Πρωτοπαθή και δευτεροπαθή προφύλαξη της ιστοπλάσμωσης 
 • Κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ευρύτερη κατηγορία των αζολών, αν χορηγηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση των παρακάτω μυκήτων, που συχνά εμφανίζουν και αντοχή στα φάρμακα αυτά (δηλαδή δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία)

- C. Krusei

- Aspergillus

- Mucorales

- Fusarium

- T. Glabrata

 

Δοσολογία - τρόπος χορήγησης

Ποιο είναι το κατάλληλο δοσολογικό σχήμα;

Η δοσολογία εξαρτάται από την πάθηση!

Τα καψάκια πρέπει να καταπίνονται ολόκληρα.

ΠΑΘΗΣΗ ΔΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αιδοιοκολπική καντιντίαση οξεία

ή υποτροπιάζουσα

200 mg 2 φορές την ημέρα

ή 200 mg άπαξ ημερησίως

1 ημέρα

3 ημέρες (να αποκλεισθεί εγκυμοσύνη)

Ποικιλόχρους πιτυρίαση 200mg ημερησίως 7 ημέρες
Δερματοφυτίες 200mg ημερησίως 7 ημέρες
100mg ημερησίως 15 ημέρες

Στην περίπτωση υπερκεράτωσης στα πέλματα (γνωστό και ως tinea pedis) ή στις παλάμες (γνωστό και ως tinea manus) χρειάζεται έξτρα δόση: 

 •  200mg δύο φορές την ημέρα για 7 ημέρες,
 • ή 100mg ημερησίως για 30 ημέρες.
Καντιντίαση στοματο-φαρυγγικής κοιλότητας σε ασθενείς HIV (+) 100mg ημερησίως 15 ημέρες

Σε ορισμένες κατηγορίες ανοσοκατασταλμένων ασθενών, όπως ουδετεροπενικοί, μεταμοσχευθέντες ή ασθενείς με AIDS, η βιοδιαθεσιμότητα της από του στόματος χορηγούμενης ιτρακοναζόλης, μπορεί να μειωθεί. Συνεπώς, οι δόσεις ίσως χρειασθεί να αυξηθούν.

Μυκητιασική κερατίτιδα  200mg ημερησίως

21 ημέρες

Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από την κλινική ανταπόκριση.

Ονυχομυκητίαση 200mg ημέρησίως ή 3 μήνες
200mg 2 φορές ημερησίως 3 μήνες (χέρια)
1 εβδομάδα ανά μήνα 3-4 μήνες (πόδια)

Γενικά πρέπει να σημειωθεί πως η απομάκρυνση της ιτρακοναζόλης από τους ιστούς του δέρματος και των νυχιών είναι πιο αργή από αυτήν του πλάσματος. Για αυτό άλλωστε χρειάζονται 2-4 εβδομάδες θεραπείας για να επιτυγχανθούν άριστα κλινικά και μυκητολογικά αποτελέσματα όταν είναι για δερματικές λοιμώξεις και 69 μήνες για λοιμώξεις στα νύχια!

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ

Ασπεργίλλωση

200mg

ημερησίως

2-5 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση

Η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 200 mg 2 φορές ημερησίως αν υπάρχει:

 • Διεισδυτική νόσος
 • Διάχυτη νόσος

 Ισχύει για περιπτώσεις επιθετικής και διάσπαρτης νόσου σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

Καντιντίαση 100-200mg ημερησίως

3 εβδομάδες-7 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
Σε περίπτωση διεισδυτικής ή διάχυτης νόσου αύξηση της δόσης σε 200 mg δις ημερησίως.
Μη - μηνιγγιτιδική κρυπτοκόκκωση

200mg

ημερησίως

2 μήνες-1 έτος

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
Δεν είναι φάρμακο πρώτης επιλογής.
Μηνιγγίτιδα από κρυπτόκοκκο

200 mg

2 φορές ημερησίως

2 μήνες-1 έτος Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση του φαρμάκου.
Ιστοπλάσμωση

200 mg άπαξ ημερησίως

ή

200 mg, 2 φορές  ημερησίως

8 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
 
Λεμφοδερματική και Δερματική Σποροτρίχωση 100 mg ημερησίως

3-12 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του SPORANOX, σε αυτή τη δοσολογία, για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από παρακοκκιδιοϊδομύκητες σε ασθενείς με AIDS.
Λοίμωξη από παρακοκκιδιοϊδομύκητες 100 mg ημερησίως

6 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
Χρωμομύκωση 100-200mg ημερησίως

6 μήνες

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση
 
Βλαστομύκωση

100mg ημερησίως

ή

200mg, 2 φορές την ημέρα

6 μήνες  

Τα παιδιά μπορούν να πάρουν Sporanox;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε παιδιά για το λόγο αυτό δεν συνιστάται η χρήση του. Ωστόσο αν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό μπορεί να ληφθεί. 

Οι ηλικιωμένοι μπορούν να πάρουν το φάρμακο;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε ηλικιωμένου για το λόγο αυτό δεν συνιστάται η χρήση του. Ωστόσο αν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό μπορεί να ληφθεί. Ωστόσο για τον προσδιορισμό της δοσολογίας στην περίπτωση που χρειαστεί η χορήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς καθώς επίσης και το ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συνήθως εμφανίζουν μειωμένη ηπατική, νεφρική ή καρδιακή λειτουργία αλλά και να έχουν άλλες νόσους ή να παίρνουν άλλα φάρμακα. 

Οι ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία μπορούν να πάρουν το φάρμακο;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία για το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση του φαρμάκου.

Οι ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία μπορούν να πάρουν το φάρμακο;

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία για το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση του φαρμάκου. Επίσης, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή της δοσολογίας σε αυτόν τον πληθυσμό. 

Το Sporanox πρέπει να το παίρνω μαζί με φαγητό;

Για να είναι καλύτερη η απορρόφηση του φαρμάκου, θα πρέπει να λαμβάνεται μετά από το φαγητό. 

Αντενδείξεις

Πότε αντενδείκνυται η χρήση του Sporanox;

Το Sporanox δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που:

 • Έχουν γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, δηλαδή την ιτρακοναζόλη ή σε κάποιο από τα έκδοχα τα οποία περιέχονται
 • Λαμβάνουν άλλη φαρμακευτική αγωγή που μεταβολίζεται από το CYP3A4. Δεν επιτρέπεται η συγχορήγηση γιατί μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές συγκεντρώσεις των φαρμάκων με αποτέλεσμα την αύξηση ή την παράταση των θεραπευτικών αλλά και των ανεπιθύμητων ενεργειών. Χαρακτηριστικά μπορούν να εμφανιστούν:

- Παράταση του διαστήματος QT

- Κοιλιακές ταχυαρρυθμίες

- Αρρυθμίες Torsade de Pointes η οποία μπορεί να είναι και θανατηφόρα

 • Έχουν ένδειξη κοιλιακής δυσλειτουργίας όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) ή ιστορικό ΣΚΑ με εξαίρεση τη θεραπεία απειλητικών για τη ζωή ή άλλων σοβαρών λοιμώξεων
 • Είναι σε εγκυμοσύνη

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι γυναίκες για όσο χρονικό διάστημα λαμβάνουν το Sporanox θα πρέπει να χρησιμοποιούν αντισυλληπτικές μεθόδους. Η σωστή αντισύλληψη θα πρέπει να συνεχίζεται ως την περίοδο αλλά και μετά το τέλος της θεραπείας με Sporanox. 

Προφυλάξεις

Tι πρέπει να προσέχω όταν παίρνω το Sporanox;

 • Μπορεί να προκαλέσει καρδιακές επιδράσεις: 

- Ένεση Sporanox: σε πειραματικό επίπεδο, σε υγιείς εθελοντές η χορήγηση Sporanox IV έδειξε μείωση του κλάσματος εξώθησης (ΚΕ), δηλαδή του ποσοστού αίματος που εξωθείται με κάθε παλμό. Αυτή η μείωση βέβαια υποχώρησε όταν έγινε η επόμενη έγχυση. 

- Η Ιτρακοναζόλη έχει αρνητική ινότροπο δράση, δηλαδή μειώνει τη συσταλτικότητα και την καρδιακή παροχή. Άρα υπάρχουν καταγεγραμμένες περιπτώσεις συμφορητικής ανεπάρκειας, όμως είναι πιο συχνή σε ασθενείς που λαμβάνουν 400 mg ημερησίως. Άρα μάλλον, η εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας είναι δοσοεξαρτώμενη. 

- Τα χάπια Sporanox δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή με ιστορικό συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας εκτός και αν κριθεί απαραίτητο από το γιατρό. Για να κρίνει ο γιατρός αν υπάρχει όφελος για τον ασθενή μεγαλύτερο από τους πιθανούς κινδύνους θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα εξής:

1. Βαρύτητα της κατάστασης 

2. Δοσολογία

3. Ύπαρξη ισχαιμικής νόσου, βαλβιδοπάθειας, πνευμονοπάθειας, ΧΑΠ, νεφρικής ανεπάρκειας, άλλα οιδήματα 

Σε περίπτωση που εμφανιστούν συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας θα πρέπει να διακοπεί άμεσα η θεραπεία. 

- Μπορεί να ανασταλεί ο μεταβολισμός των αναστολέων διαύλων ασβεστίου κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνισης Συμφορητικής Καρδιακής Ανεπάρκειας. 

- Η ιτρακοναζόλη μπορεί να εμφανίσει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και να υπάρξει μεταβολή στην αποτελεσματικότητα τόσο της ιτρακοναζόλης όσο και των άλλων φαρμάκων αλλά και να εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε αιφνίδιο θάνατο. 

 • Διασταυρούμενη υπερευαισθησία: Θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή το Sporanox σε ασθενείς που εμφανίζουν ευαισθησία σε άλλες δραστικές ουσίες της κατηγορίας των αζολών. 
 • Η χρήση του Sporanox μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση νευροπάθειας. Αν εμφανιστεί θα πρέπει η θεραπεία να διακόπτεται άμεσα. 
 • Η χρήση ιτρακοναζόλης έχει συνδεθεί με την απώλεια ακοής, είτε παροδικής είτε μόνιμης. Συνήθως βέβαια στα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, φαίνεται ότι ταυτόχρονα χορηγείται και κινιδίνη. Η κινιδίνη αντενδείκνυται όταν χρησιμοποιείται ιτρακοναζόλη όπως και άλλα πολλά όπως προαναφέρθηκε. Η απώλεια της ακοής συνήθως υποχωρεί όταν διακόπτεται η θεραπεία, σε ένα μικρό αριθμό ασθενών μπορεί και να παραμείνει. 
 • Πάντα πριν ξεκινήσει η θεραπεία με κάποιο αντιμυκητισιακό φάρμακο της κατηγορίας των αζολών, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της ευαισθησίας γιατί μπορεί να υπάρχει αντοχή στην αγωγή. 
 • Δεν πρέπει να γίνεται εναλλαγή από τη μία φαρμακοτεχνική σε άλλη. 
 • Η χρήση του Sporanox έχει συνδεθεί με κάποια περιστατικά εμφάνισης ηπατοτοξικότητας, μεταξύ των οποίων και κάποιων περιστατικών θανατηφόρας οξείας ηπατικής ανεπάρκειας. Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις, ο ασθενής είχε ήδη κάποια ηπατική ασθένεια ή λάμβανε κάποιο ηπατοτοξικό φάρμακο.Στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών τα συμπτώματα ηπατοτοξικότητας εμφανίστηκαν κατά τον πρώτο μήνα χορήγησης του φαρμάκου αν και υπήρχαν και κάποιες περιπτώσεις που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη εβδομάδα. Άρα είναι σημαντικό όταν ξεκινάει η θεραπεία με Sporanox να ελέγχεται τακτικά η ηπατική λειτουργία. Σε περίπτωση που όμως εμφανιστούν συμπτώματα ηπατοτοξικότητας θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί ο γιατρός. Τα συχνότερα συμπτώματα ηπατοτοξικότητας είναι τα εξής:

- Ανορεξία

- Ναυτία

- Εμετός

- Κόπωση

- Κοιλιακό άλγος

- Σκουρόχρωμα ούρα

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το φάρμακο σε ασθενείς με διαταραγμένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων ή με ενεργή ηπατοπάθεια ή που έχουν εμφανίσει στο παρελθόν ηπατοτοξικότητα εξαιτίας άλλων φαρμάκων. 

 • Ακόμη, η χρήση του φαρμάκου μπορεί να επηρεαστεί από τη μειωμένη γαστρική οξύτητα. Οι ασθενείς με μειωμένη γαστρική οξύτητα εξαιτίας κάποιας ασθένειας ή εξαιτίας λήψης φαρμάκων που μπορεί να οδηγήσουν στην κατάσταση αυτή θα πρέπει να παίρνουν το Sporanox ταυτόχρονα με κάποιο όξινο ρόφημα, πχ Cola. Άρα θα πρέπει να εξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα η απορρόφηση και η ανταπόκριση του φαρμάκου. 
 • Τα παιδιά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα φάρμακα εκτός και αν κριθεί απολύτως αναγκαίο. 
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε ηλικιωμένου για το λόγο αυτό δεν συνιστάται η χρήση του. Ωστόσο αν κριθεί απαραίτητο, κατόπιν συνεννόησης με το γιατρό μπορεί να ληφθεί. Ωστόσο για τον προσδιορισμό της δοσολογίας στην περίπτωση που χρειαστεί η χορήγηση, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γενική κατάσταση υγείας του ασθενούς καθώς επίσης και το ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι συνήθως εμφανίζουν μειωμένη ηπατική, νεφρική ή καρδιακή λειτουργία αλλά και να έχουν άλλες νόσους ή να παίρνουν άλλα φάρμακα. 
 • Προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία για το λόγο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση του φαρμάκου. Επίσης, ενδέχεται να χρειαστεί προσαρμογή της δοσολογίας σε αυτόν τον πληθυσμό. 
 • Οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς χρειάζονται προσογή κατά τη χρήση του φαρμάκου γιατί μπορεί η per os χορήγηση να έχει μειωμένη βιοδιαθεσιμότητα. 
 • Δεν πρέπει το φάρμακο να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με άμεσα απειλητικές για τη ζωή συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις.
 • Οι ασθενείς με AIDS θα πρέπει πάντα να εξετάζονται για τη χρήση θεραπεία συντήρησης ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος για υποτροπή ή έχουν χρησιμοποιήσει το Sporanox για την αντιμετώπιση:

- Σποροτρίχωση

- Βλαστομυκητίαση

- Ιστοπλάσμωση

- Κρυπτοκόκκωση είτε μηνιγγική είτε μη μηνιγγική 

 • Οι ασθενείς με κυστική ίνωση χρειάζονται προσοχή μιας και σε κλινικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί διακύμανση στα θεραπευτικά αποτελέσματα του Sporanox όταν η το δοσολογικό σχήμα ήταν 2,5 mg/kg δύο φορές ημερησίως. Σε ασθενείς άνω των 16 ετών παρατηρήθηκε πως στο 50% του πληθυσμού υπήρξε σταθεροποίηση της κατάστασης της υγείας τους όταν η δοσολογία ήταν άνω των 250 ng/ml, ενώ δεν υπήρξαν καθόλου αποτελέσματα σε ασθενείς κάτω των 16 ετών. Στην περίπτωση που ο ασθενής με κυστική ίνωση δεν ανταποκρίνεται στο θεραπευτικό σχήμα με την ιτρακοναζόλη, θα πρέπει να εξεταστεί από το γιατρό του η πιθανότητα αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος. 
 • Το φάρμακο δεν πρέπει να δίνεται σε ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας σε γλυκόζη, κακή απορρόφηση γλυκόζης-γαλακτόζης ή ανεπάρκεια σουκράσης-ισομαλτάσης.

Κύηση

Είμαι έγκυος, μπορώ να πάρω το Sporanox;

Το Sporanox δεν ενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός και αν θεωρηθεί από το γιατρό απαραίτητο. Δεν ενδείκνυται η χρήση μιας και σε πειραματικό επίπεδο η ιτρακοναζόλη έδειξε τοξικότητα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Επίσης, δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά αποτελέσματα για τη χρήση του κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά από τη μέχρι τώρα εμπειρία έχουν αναφερθεί περιστατικά συγγενών ανωμαλιών όπως:

 • σκελετικές δυσπλασίες
 • δυσπλασίες του ουροποιογεννητικού συστήματος
 • καρδιαγγειακές δυσπλασίες
 • οφθαλμικές δυσπλασίες
 • χρωμοσωμικές δυσπλασίες
 • πολλαπλές δυσπλασίες

Βέβαια πρέπει να τονιστεί πως δεν υπάρχει άμεση συσχέτιση με τη χρήση του φαρμάκου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα που υπάρχουν από τη χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια του πρώτου 3μήνου της εγκυμοσύνης δεν έχουν δείξει μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης δυσπλασιών. 

Τέλος, όταν οι γυναίκες βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία και χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το Sporanox θα πρέπει να λαμβάνουν αντισυλληπτικές προφυλάξεις. Όπως προαναφέρθηκε, η αντισύλληψη πρέπει να συνεχίζεται τόσο και μετά την περίοδο όσο και μετά το τέλος της θεραπείας με το Sporanox. 

Γαλουχία

Θηλάζω, μπορώ να χρησιμοποιήσω το Sporanox;

Είναι γνωστό πως η ιτρακοναζόλη είναι μία δραστική ουσία που αν και σε μικρό επίπεδο μπορεί να απεκκριθεί στο μητρικό γάλα. Για το λόγο αυτό, δεν ενδείκνυται η χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια του θηλασμού εκτός και αν θεωρηθεί απολύτως απαραίτητο.