ZEDA F.C.TAB 10MG/TAB BTX30

Φλωριάνα Καραλή
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Οι ταμπλέτες διυδροχλωρικής σετιριζίνης  ενδείκνονται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω:

  • για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των ρινικών και οφθαλμικών συμπτωμάτων της εποχιακής και χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας.
  • για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των συμπτωμάτων της χρόνιας ιδιοπαθούς κνίδωσης.

Δοσολογία - τρόπος χορήγησης

Ποια είναι η προτεινόμενη δοσολογία;

Ο ευρύτερος πληθυσμός συνιστάται να παίρνει 10 mg μία φορά ημέρα (1 δισκίο).

Οι ειδικοί πληθυσμοί έχουν κάποιο άλλο δοσολογικό σχήμα;

  • Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχουν, γενικώς, δεδομένα που να δείχνουν ότι πρέπει να προσαρμοστεί η δοσολογία, αρκεί βέβαια να λειτουργούν καταλλήλως οι νεφροί. 
  • Νεφρική ανεπάρκεια: Δεν έχουμε δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά σε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια. Ωστόσο είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας το ότι η σετιριζίνη είναι μία δραστική ουσία που αποβάλλεται από τους νεφρούς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αποφεύγεται η χορήγησή της αλλά στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτό, είναι σημαντικό, τα διαστήματα μεταξύ των δόσεων να γίνονται πάντα με την καθοδήγηση του γιατρού και ανάλογα τη νεφρική λειτουργία.  Ο παρακάτω πίνακας είναι κατατοπιστικός για το σωστό δοσολογικό σχήμα. 

Γιατί πρέπει να γνωρίζω την κάθαρση της κρεατινίνης;

Ουσιαστικά, η κρεατινίνη είναι μία ουσία που αποβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους νεφρούς και αν εντοπιστεί ποσότητα της στο πλάσμα, δείχνει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στη σπειραματική διήθηση των νεφρών, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια διαταραχή στη λειτουργία των νεφρών.  

Για να γίνει κατανοητός ο πίνακας είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η κάθαρση κρεατινίνης (CLcr) του εκάστοτε ασθενή σε ml/min, ακολουθώντας τον παρακάτω τύπο:

CL~cr~ = {[140-ηλικία (έτη)] x βάρος (kg) / 72 x κρεατινίνη ορού (mg/dl)} x 0,85 για γυναίκες

Προσαρμογές στις δόσεις για ενήλικες ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία:

Ομάδα Κάθαρση Κρεατινίνης (ml/min) Δοσολογία και συχνότητα
Φυσιολογική λειτουργία ≥80 10 mg μία φορά την ημέρα
Ήπια ανεπάρκεια 50–79 10 mg μία φορά την ημέρα
Μέτρια 30–49 5 mg μία φορά την ημέρα
Βαριά <30 5 mg μία φορά κάθε 2 ημέρες
Τελικό στάδιο νεφροπάθειας - Ασθενείς σε αιμοκάθαρση <10 Αντενδείκνυται
  • Ηπατική ανεπάρκεια: Δεν χρειάζεται να αλλάξει το δοσολογικό σχήμα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο αν συνυπάρχουν ηπατική  και νεφρική ανεπάρκεια είναι συνιστώμενη η προσαρμογή της δόσης
  • Παιδιατρικός πληθυσμός: Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η δοσολογία σε εκείνα τα παιδιά όπου πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, έχοντας πάντα στο νου την κάθαρση κρεατινίνης, το σωματικό τους βάρος και η ηλικία

Η μορφή του δισκίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών καθώς δεν επιτρέπει την κατάλληλη προσαρμογή της δοσολογίας.

Παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών: 5 mg δύο φορές την ημέρα (μισό δισκίο δύο φορές την ημέρα)

Έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: 10 mg μία φορά την ημέρα (1 δισκίο)

 

Αντενδείξεις

Υπάρχουν αντενδείξεις στη χρήση του Ζιρτέκ;

Πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή οι ασθενείς εκείνοι που έχουν υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που περιέχονται, την υδροξυζίνη ή σε οποιοδήποτε παράγωγο της πιπεραζίνης. 

Καθώς επίσης και οι ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 10 ml/λεπτό.

Ακόμη οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλειψη ενζύμου Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν το επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο σετιριζίνης.

Προφυλάξεις

Γενικά η σετιριζίνη δεν εμφανίζει ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις. Ειδικά με το αλκοόλ σε θεραπευτικές δόσεις δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις (τουλάχιστον όταν μιλάμε για επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,5 g/l).Εννοείται όμως, ότι πρέπει, όπως και όλα τα φάρμακα να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή όταν γίνεται ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ. 

Η χρήση της μορφής των επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων δεν συνιστάται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών, διότι αυτή η μορφή δεν επιτρέπει την κατάλληλη προσαρμογή της δοσολογίας.

Κύηση

Είμαι έγκυος μπορώ να παίρνω το φάρμακο;

Γενικά δεν είναι επαρκή τα κλινικά δεδομένα για τη χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Μελέτες όμως σε πειραματόζωα δεν έδειξαν άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, τον τοκετό ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη. Η χορήγηση της σετιριζίνης σε εγκύους γυναίκες πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Γαλουχία

Θηλάζω μπορώ να χρησιμοποιήσω το φάρμακο;

Χρειάζεται ειδική προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν, καθώς η  σετιριζίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα.