ΖΙΡΤΕΚ ΣΙΡΟΠΙ 10MG/ML BOTTLE x 20 ML

Φλωριάνα Καραλή
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Γιατί χρησιμοποιείται το Ζιρτεκ; 

Το διάλυμα πόσιμων σταγόνων διυδροχλωρικής σετιριζίνης 10 mg/ml ενδείκνυται σε ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω:

  • για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των ρινικών και οφθαλμικών συμπτωμάτων της εποχιακής και χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας.
  • για την αντιμετώπιση και ανακούφιση των συμπτωμάτων της χρόνιας ιδιοπαθούς κνίδωσης.

Δοσολογία

Ποια είναι η προτεινόμενη δοσολογία;

Για τον ευρύτερο πληθυσμός συνιστάται να παίρνει 10 mg μία φορά ημέρα (20 σταγόνες).

Οι ειδικοί πληθυσμοί έχουν κάποιο άλλο δοσολογικό σχήμα;

  • Ηλικιωμένοι: Δεν υπάρχουν, γενικώς, δεδομένα που να δείχνουν ότι πρέπει να προσαρμοστεί η δοσολογία, αρκεί βέβαια να λειτουργούν καταλλήλως οι νεφροί. 
  • Νεφρική ανεπάρκεια: Δεν έχουμε δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχει διαφορά σε αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια. Ωστόσο είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας το ότι η σετιριζίνη είναι μία δραστική ουσία που αποβάλλεται από τους νεφρούς πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αποφεύγεται η χορήγησή της αλλά στις περιπτώσεις εκείνες που δεν είναι εφικτό, είναι σημαντικό, τα διαστήματα μεταξύ των δόσεων να γίνονται πάντα με την καθοδήγηση του γιατρού και ανάλογα τη νεφρική λειτουργία.  Ο παρακάτω πίνακας είναι κατατοπιστικός για το σωστό δοσολογικό σχήμα. 

Γιατί πρέπει να γνωρίζω την κάθαρση της κρεατινίνης;

Ουσιαστικά, η κρεατινίνη είναι μία ουσία που αποβάλλεται εξ ολοκλήρου από τους νεφρούς και αν εντοπιστεί ποσότητα της στο πλάσμα, δείχνει ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία στη σπειραματική διήθηση των νεφρών, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια διαταραχή στη λειτουργία των νεφρών.  

Για να γίνει κατανοητός ο πίνακας; είναι απαραίτητο να υπολογισθεί η κάθαρση κρεατινίνης (CLcr) του εκάστοτε ασθενή σε ml/min, ακολουθώντας τον παρακάτω τύπο:

CLcr = {[140-ηλικία (έτη)] x βάρος (kg) / 72 x κρεατινίνη ορού (mg/dl)} x 0,85 για γυναίκες

Ομάδα Κάθαρση Κρεατινίνης (ml/min) Δοσολογία και συχνότητα
Φυσιολογική λειτουργία ≥80 10 mg μία φορά την ημέρα
Ήπια ανεπάρκεια 50 – 79 10 mg μία φορά την ημέρα
Μέτρια 30 – 49 5 mg μία φορά την ημέρα
Βαριά < 30 5 mg μία φορά κάθε 2 ημέρες
Τελικό στάδιο νεφροπάθειας - Ασθενείς σε αιμοκάθαρση < 10 Αντενδείκνυται
  • Ηπατική ανεπάρκεια: Δεν χρειάζεται να αλλάξει το δοσολογικό σχήμα σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια, ωστόσο αν συνυπάρχουν ηπατική  και νεφρική ανεπάρκεια είναι συνιστώμενη η προσαρμογή της δόσης
  • Παιδιατρικός πληθυσμός: Είναι απαραίτητο να προσαρμοστεί η δοσολογία σε εκείνα τα παιδιά όπου πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια, έχοντας πάντα στο νου την κάθαρση κρεατινίνης, το σωματικό τους βάρος και η ηλικία

Παιδιά ηλικίας από 2 έως 6 ετών: 2,5 mg δύο φορές την ημέρα (5 σταγόνες δύο φορές την ημέρα)

Παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών: 5 mg δύο φορές την ημέρα (10 σταγόνες δύο φορές την ημέρα)

Έφηβοι ηλικίας 12 ετών και άνω: 10 mg την ημέρα (20 σταγόνες)

 

Τρόπος χορήγησης

Πώς πρέπει να χορηγείται το Ζιρτέκ;

Μπορούν οι σταγόνες να τοποθετηθούν σε ένα κουτάλι ή να διαλυθούν σε ένα ποτήρι νερό και να ληφθούν από το στόμα. Στην περίπτωση αραίωσης του φαρμάκου σε νερό είναι απαραίτητο ο όγκος του να προσαρμοστεί στην ποσότητα νερού που ο ασθενής μπορεί να καταπιεί και να ληφθεί άμεσα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν το Ζιρτέκ χορηγηθεί σε παιδιά. 

 

Αντενδείξεις

Υπάρχουν αντενδείξεις στη χρήση του Ζιρτέκ;

Πρέπει να έχουν ιδιαίτερη προσοχή οι ασθενείς εκείνοι που έχουν υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα που περιέχονται, την υδροξυζίνη ή σε οποιοδήποτε παράγωγο της πιπεραζίνης. 

Καθώς επίσης και οι ασθενείς με βαριά νεφρική ανεπάρκεια και κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη των 10 ml/λεπτό.

Προφυλάξεις

Αν παίρνω και άλλα φάρμακα, τι πρέπει να γνωρίζω για τη χρήση του Ζιρτέκ;

Γενικά η σετιριζίνη δεν εμφανίζει ιδιαίτερες αλληλεπιδράσεις. Ειδικά σε σχέση με το αλκοόλ σε θεραπευτικές δόσεις δεν έχουν παρατηρηθεί κλινικά σημαντικές αλληλεπιδράσεις (τουλάχιστον όταν μιλάμε για επίπεδο αλκοόλ στο αίμα 0,5 g/l).Εννοείται όμως, ότι πρέπει, όπως και όλα τα φάρμακα να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή όταν γίνεται ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ. 

Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με παράγοντες προδιάθεσης για κατακράτηση ούρων (π.χ. βλάβη του νωτιαίου μυελού, υπερπλασία του προστάτη) καθώς η σετιριζίνη μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα εμφάνισης κατακράτησης ούρων.

Ιδιαίτερη πρέπει να είναι η προσοχή σε ασθενείς με επιληψία και σε ασθενείς σε κίνδυνο σπασμών.

Το μεθυλοπαραϋδροξυβενζοϊκό και το προπυλοπαραϋδροξυβενζοϊκό μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις (πιθανώς όψιμες).

Η απάντηση σε δερματικά τεστ αλλεργίας αναστέλλεται από τα αντιισταμινικά και μία περίοδος έκπλυσης (3 ημερών) απαιτείται πριν την εκτέλεση τους.

Κνησμός ή/και κνίδωση μπορεί να εμφανιστούν με τη διακοπή της σετιριζίνης, ακόμα και στην περίπτωση που τα συμπτώματα αυτά δεν ήταν παρόντα πριν την έναρξη της θεραπείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμπτώματα μπορεί να είναι έντονα και μπορεί να απαιτείται επανεκκίνηση της θεραπείας. Σε αυτή την περίπτωση τα συμπτώματα αναμένεται να υποχωρήσουν.

Παιδιατρικός πληθυσμός

Η χρήση του προϊόντος δεν συνιστάται σε βρέφη και νήπια ηλικίας κάτω των 2 ετών.

 

Κύηση

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορώ να χρησιμοποιήσω το Ζιρτέκ;

Τα δεδομένα για τη χρήση της σετιριζίνης κατά τη διάρκει της εγκυμοσύνης και ειδικά σε σχέση με την πορεία αυτής  δεν δείχνουν κάποιο πιθανό κίνδυνο τοξικότητας για τη μητέρα ή του εμβρύου/κυήματος πάνω από τα γενικά ποσοστά.

Μελέτες σε πειραματόζωα δεν έδειξαν άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιπτώσεις στην κύηση, την ανάπτυξη του εμβρύου/κυήματος, τον τοκετό ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη. Παρά ταύτα, η χορήγηση της σετιριζίνης σε εγκύους γυναίκες πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Γαλουχία

Αν θηλάζω μπορώ να χρησιμοποιήσω το Ζιρτέκ;

Χρειάζεται ειδική προσοχή σε γυναίκες που θηλάζουν και πάντα καθοδήγηση από το γιατρό, μιας και η σετιριζίνη εκκρίνεται στο μητρικό γάλα σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 25% έως 90% εκείνων που μετριούνται στο πλάσμα, ανάλογα την ώρα λήψης του δείγματος μετά την χορήγηση.