ZYPREXA PD.INJ.SOL 10MG/VIAL (Ενέσιμη μορφή)

Φλωριάνα Καραλή
Πηγή: ΕΟΦ

Αυτό το φάρμακο συνταγογραφείται συνήθως για:

Ενδείξεις

Τι είδους φάρμακο είναι το Zyprexa, κόνις για ενέσιμο διάλυμα;

Χρησιμοποιείται για το γρήγορο έλεγχο:

 • διέγερσης
 • διαταραχών της συμπεριφοράς σε ασθενείς με σχιζοφρένεια ή μανιακά επεισόδια,

όταν η από του στόματος θεραπεία δεν ανταποκρίνεται. Όταν η  θεραπεία με ZYPREXA σε ενέσιμη μορφή, διακόπτεται η από του στόματος χορήγηση ολανζαπίνης θα πρέπει να αρχίζει το συντομότερο δυνατόν. 

Δοσολογία - τρόπος χορήγησης

Πώς χορηγείται το Zyprexa injection;

Είναι αποκλειστικά για ενδομυϊκή χορήγηση. Απαγορεύεται η ενδοφλέβια ή υποδόρια χορήγηση.

Πόσες μέρες μπορώ να παίρνω αυτό το φάρμακο;

Το ZYPREXA, κόνις για ενέσιμο διάλυμα, προορίζεται μόνο για βραχύχρονη χρήση, με μέγιστη χρήση τις 3 συνεχόμενες μέρες. 

Ποια είναι η συνιστώμενη δόση σε ενήλικες;

H μέγιστη ημερήσια δόση της ολανζαπίνης, σε όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές της,  είναι 20 mg.

Το συνιστώμενο δοσολογικό σχήμα αποτελείται από μία εφάπαξ αρχική δόση των 10mg, που χορηγείται ενδομυϊκά. Ωστόσο άμα χρειαστεί μπορεί να χορηγηθεί μετά από τουλάχιστον 2 ώρες και μία δεύτερη ένεση 5-10mg, αν κριθεί απαραίτητο. 

Επίσης μπορεί να χορηγηθεί μικρότερη αρχική δόση, δηλαδή 5-7,5mg ανάλογα την κλινική κατάσταση του ασθενούς και λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την ήδη υπάρχουσα φαρμακολογική αγωγή του ασθενούς είτε ως συντήρηση είτε ως αγωγή οξείας φάσης. 

Μέχρι πόσες ενέσεις μπορώ να κάνω την ημέρα;

Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να χορηγείται ημερησίως είναι οι 3 ενέσεις ενώ η μέγιστη ημερήσια δόση ολανζαπίνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20mg, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές.  

Οι ειδικοί πληθυσμοί πρέπει να λαμβάνουν διαφορετική δοσολογία;

 • Ηλικιωμένοι: Η συνιστώμενη αρχική δόση στους ηλικιωμένους ασθενείς (>60 ετών) είναι 2,5-5 mg. Μπορεί να τους χορηγηθεί και δεύτερη ένεση μετά από δύο ώρες από την πρώτη. Εννοείται ότι όπως προαναφέρθηκε δεν μπορούν να χορηγηθούν πάνω από 3 ενέσεις ημερησίως και η δόση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 mg. 
 • Νεφρική και/ή ηπατική δυσλειτουργία: Μια μικρότερη αρχική δόση (5 mg), πρέπει να χορηγηθεί στους ασθενείς αυτούς. Σε περιπτώσεις μέτριας ηπατικής ανεπάρκειας (κίρρωση, κατηγορίας Α ή Β στην ταξινόμηση κατά Child-Pugh), η αρχική δόση θα πρέπει να είναι 5mg και να αυξάνεται με προσοχή.
 • Καπνιστές: Η δόση έναρξης και το εύρος της δόσης δεν απαιτείται, συνήθως, να τροποποιούνται σε μη καπνιστές σε σχέση με καπνιστές. Ο μεταβολισμός της ολανζαπίνης μπορεί να ενισχυθεί από το κάπνισμα. Συνιστάται η κλινική παρακολούθηση των ασθενών και μία αύξηση της δόσης της ολανζαπίνης μπορεί να γίνει εάν κριθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση, όπου συνυπάρχουν περισσότεροι από έναν παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν και να επιβραδύνουν το μεταβολισμό (θήλυ φύλο, ηλικιωμένος ασθενής, μη καπνιστής), θα πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα μείωσης της αρχικής δόσης. Η σταδιακή αύξηση της δόσης, όταν ενδείκνυται, πρέπει να είναι συντηρητική, στους ασθενείς αυτούς.

 • Παιδιατρικός πληθυσμός: Δε συνιστάται η χορήγηση της ολανζαπίνης σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών εξαιτίας της έλλειψης στοιχείων για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.

Αντενδείξεις

Σε ποιες περιπτώσεις αντενδείκνυται η χρήση του Zyprexa;

Η χρήση του Zyprexa αντενδείκνυται: 

 • Σε ασθενείς που εμφανίζουν υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, δηλαδή την ολανζαπίνη ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που περιέχονται στην τελική φαρμακευτική μορφή.
 • Σε ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος κλειστής γωνίας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γλαύκωμα κλειστής γωνίας, ονομάζεται ο τύπος εκείνος γλαυκώματος που προκαλείται όταν η ίριδα δεν επιτρέπει την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.

Προφυλάξεις

Τι πρέπει να προσέχω όταν χρησιμοποιώ το Zyprexa;

Η αποτελεσματικότητα της ενδομυϊκά χορηγούμενης (ΕΜ) ολανζαπίνης έχει αποδειχθεί μόνο σε καταστάσεις σχιζοφρένειας ή/και μανιακών επεισοδίων. 

Μπορεί να χορηγηθεί το Zyprexa όταν συνυπάρχουν και άλλες ασταθείς κλινικές καταστάσεις;

Η ολανζαπίνη χορηγούμενη σε ενέσιμη μορφή θα πρέπει να αποφεύγεται σε εκείνους τους ασθενείς με άλλες ασταθείς κλινικές καταστάσεις όπως:

 • Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • Ασταθή στηθάγχη
 • Σοβαρή υπόταση με ή χωρίς βραδυκαρδία
 • Σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου
 • Μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση

Στις περιπτώσεις εκείνες που το ιατρικό ιστορικό δεν μπορεί να καθοριστεί σχετικά με αυτές τις επιπλοκές/καταστάσεις θα πρέπει οι κίνδυνοι και τα οφέλη χορήγησης της ενέσιμης μορφής να εξετάζονται συγκρτικά με άλλες θεραπείες. 

Μπορεί το Zyprexa σε ενέσιμη μορφή να συγχορηγηθεί με βενζοδιαζεπίνες και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα;

Η ταυτόχρονη λήψη ενδομυϊκής ολανζαπίνης και άλλων φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων και των βενζοδιαζεπινών που παρουσιάζουν παρόμοιες αιμοδυναμικές ιδιότητες  θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Υπάρχει χρονική συσχέτιση -πολύ σπάνια- , βέβαια, (<0,01) της θεραπείας με ενδομυϊκή ολανζαπίνη και συγχορηγησης με βενζοδιαζεπίνες ή άλλα φαρμακα με την εμφάνιση των κάτοθι:

 • Υπόταση
 • Βραδυκαρδία
 • Αναπνευστική καταστολή
 • Θάνατος

Η ταυτόχρονη χορήγηση ενέσιμης ολανζαπίνης με παρεντερικά χορηγούμενες βενζοδιαζεπίνες δεν συνιστάται γιατί μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε υπερβολική καταστολή η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καρδιοαναπνευστική καταστολή και σπάνια σε θάνατο. 

Εαν ωστόσο κριθεί απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να γίνεται με χρονική διαφορά. Δηλαδή, πρώτα χορηγείται η ολανζαπίνη και η βενζοδιαζεπίνη τουλάχιστον 1 ώρα μετά.

Εάν ο ασθενής έχει ήδη λάβει παρεντερικά βενζοδιαζεπίνη, η ενδομυϊκή χορήγηση ολανζαπίνης θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς η κλινική κατάσταση ώστε να μην εμφανιστεί έντονη καταστολή και καρδιοαναπνευστική καταστολή.


Σχετίζεται η χορήγηση του Zyprexa με την εμφάνιση υπότασης;

Οι ασθενείς που λαμβάνουν ενέσιμη μορφή του Zyprexa θα πρέπει να παρακολουθούνται γιατί συχνά μπορεί να εμφανιστεί υπόταση, σε διάφορες μορφές όπως:

Πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον για τις πρώτες 4 ώρες από τη χορήγηση της ένεσης αλλά θα πρέπει να παρακολοθούνται και καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ελέγχονται συχνά:

 • Αρτηριακή πίεση
 • Σφύξεις
 • Αναπνευστικός ρυθμός
 • Επίπεδο συνείδησης του ασθενούς

Οι ασθενείς που εμφανίζουν ζάλη ή υπνηλία μετά τη χορήγηση της ενδομυϊκής ένεσης θα πρέπει να παραμένουν ξαπλωμένοι μέχρι να τους γίνει κλινική εξέταση για να εξασφαλιστεί ότι δεν εμφανίζουν τις παραπάνω μορφές υπότασης.

Τέλος, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της ενδομυϊκά χορηγούμενης ολανζαπίνης, δεν έχει εκτιμηθεί σε ασθενείς με αλκοολική ή φαρμακευτική τοξίκωση (μέθη), με χρήση είτε συνταγογραφούμενων ή παρανόμων φαρμάκων 

Ποια η σχέση του Zyprexa με τη ψύχωση σχετιζόμενη με άνοια και/ή διαταραχές συμπεριφοράς;

Η ολανζαπίνη, το Zyprexa δηλαδή, πρέπει να αποφεύγεται σε εκείνους τους ασθενείς που πάσχουν από ψύχωση σχετιζόμενη με άνοια και/ή διαταραχές συμπεριφοράς γιατί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας και ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικόυ επεισοδίου.

Για να αποδειχθεί αυτό, έγιναν κλινικές μελέτες σε ηλικιωμένους ασθενείς, μέσης ηλικίας 78 ετών, που πάσχουν από ψύχωση σχετιζόμενη με άνοια και/ή διαταραχές συμπεριφοράς. Κάποιοι ασθενείς έλαβαν ένα εικονικό φάρμακο, που το ονομάζουμε placebo ενώ κάποιοι άλλοι έλαβαν την ολανζαπίνη. Τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, που διήρκησαν 6-12 εβδομάδες, έδειξαν πως οι ασθενείς που έλαβαν την ολανζαπίνη είχαν διπλάσια αύξηση της επίπτωσης θανάτους συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν το εικονικό φάρμακο (3,5% έναντι 1,5% αντιστοίχως). Ωστόσο,  οι πιθανότητες θανάτου δεν σχετίζονταν με τη δοσολογία ή τη διάρκεια της αγωγής. Οι παράγοντες κινδύνου είναι οι εξής:

Οι κλινικές μελέτες αυτές, επίσης εξέτασαν τις αγγειακές εγκεφαλικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως για παράδειγμα την εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή παροδικού ισχαιμικού επεισοδίου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν θανατηφόρα εκβάση. Οι μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς που έλαβαν ολανζαπίνη είχαν τριπλάσια αύξηση εμφάνισης αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο. Ωστόσο πρέπει να αναφερθεί ότι όλοι οι ασθενείς, είτε εκείνοι που έλαβαν την ολανζαπίνη είτε το εικονικό φάρμακο είχαν προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, όπως:

 • Ηλικία > 75 ετών
 • Αγγειακού/μικτού τύπου άνοια

Τέλος, η αποτελεσματικότητα της ολανζαπίνης δεν έχει διαπιστωθεί στις δοκιμές αυτές.

Ποια η σχέση του Zyprexa με τη Νόσο του Parkinson;

Η χρήση της ολανζαπίνης δεν συνιστάται σε ασθενείς με νόσο Parkinson, ειδικά σε εκείνους που βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή με αγωνιστή ντοπαμίνης. Κλινικές μελέτες, μάλιστα έδειξαν πως υπήρξε επιδείνωση των παρκινσονικών συμπτωμάτων και των ψευδαισθήσεων σε εκείνους τους ασθενείς που έλαβαν την ολανζαπίνη, συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν το εικονικό φάρμακο (placebo). Επίσης, φάνηκε η ολανζαπίνη να μην είναι τόσο αποτελεσματική στη θεραπεία των ψυχωτικών συμπτωμάτων. Στις δοκιμές αυτές, οι ασθενείς έπρεπε αρχικά να είναι σταθεροποιημένοι στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση των αντι-Παρκινσονικών φαρμακευτικών προϊόντων (αγωνιστής ντοπαμίνης) και να παραμένουν στα ίδια αντι-Παρκινσονικά φαρμακευτικά προϊόντα και δοσολογίες, καθ'όλη τη διάρκεια της μελέτης. Η αρχική δόση της ολανζαπίνης ήταν 2,5 mg/ημερησίως και τιτλοποιήθηκε σε μέγιστη δόση 15 mg/ημερησίως, ανάλογα με την κρίση του ερευνητή.

Ποια η σχέση του Zyprexa με το Νευροληπτικό Κακόηθες Σύνδρομο (NMS)

Γενικά το Νευροληπτικό Κακόηθες Σύνδρομο, είναι μία εν δυνάμει θανατηφόρα κατάσταση η οποία σχετίζεται με την αντιψυχωτική φαρμακευτική αγωγή. Κάποιες λοιπόν περιπτώσεις, έχουν συσχετιστεί και με τη χορήγηση της ολανζαπίνης. Το NMS παρουσιάζει τα παρακάτων συμπτώματα και κλινικά γνωρίσματα: 

 • υπερπυρεξία, δηλαδή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω απο 41,5°C
 • μυϊκή ακαμψία
 • μεταβολή της νοητικής κατάστασης 
 • αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος παρουσιάζοντας: ακανόνιστο σφυγμό ή αρτηριακή πίεση, ταχυκαρδία, εφίδρωση, καρδιακή δυσρυθμία
 • αύξηση της κρεατινικής φωσφοκινάσης 
 • μυοσφαιρινουρία που σχετίζεται με την εμφάνιση ραβδομυόλυσης 
 • οξεία νεφρική ανεπάρκεια

Άρα, σε περίπτωση που  ένας ασθενής εμφανίσει συμπτώματα που μπορεί να παραπέμπουν σε  NMS ή ανεξήγητο υψηλό πυρετό χωρίς άλλες επιπρόσθετες κλινικές εκδηλώσεις του NMS, η χορήγηση όλων των αντιψυχωτικών φαρμάκων, περιλαμβανομένης της ολανζαπίνης, θα πρέπει να διακόπτεται.

Ποια η σχέση του Zyprexa με την υπεργλυκαιμία και το διαβήτη;

Κάποιες περιπτώσεις υπεργλυκαιμίας και εμφάνισης ή επιδείνωσης του διαβήτη έχει συσχετιστεί με την ολανζαπίνη. Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίστηκε κετοξέωση ή κώμα και κάποιες οδηγήθηκαν ακόμα και στο θάνατο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρχε ο παράγοντας του αυξημένου σωματικού βάρους, το οποίο ωστόσο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προδιάθεση. Για το λόγο αυτό, πριν την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής με αντιψυχωτικά φάρμακα άρα και με ολανζαπίνη, συνιστάται κατάλληλος κλινικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει τη μέτρηση της γλυκόζης, καθώς επίσης στις 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια μία φορά το χρόνο. Είναι λοιπόν απαραίτητο, οι ασθενείς που χρησιμοποιούν αντιψυχωτικά φάρμακα να έχουν στο νου τους για συμπτώματα υπογλυκαιμίας όπως:

 • πολυδιψία
 • πολυουρία
 • πολυφαγία
 • αδυναμία

Καθώς επίσης και οι ασθενείς εκείνοι που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή με προδιάθεση εμφάνισης, θα πρέπει να παρακολουθούνται συχνά για επιδείνωση του ελέγχου της γλυκόζης. Τέλος, είναι απαραίτητο να ελέγχεται τακτικά και το σωματικό βάρος καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας με ολανζαπίνη. 

Μπορεί το Zyprexa να προκαλέσει μεταβολές των λιπιδίων;

Σε κλινικές μελέτες έχουν παρατηρηθεί μεταβολές των επιπέδων των λιπιδίων σε ασθενείς που έλαβαν ολανζαπινη, συγκριτικά με εκείνους που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι ανεπιθύμητες αυτές μεταβολές είναι απαραίτητο να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και κατάλληλα, ιδιαίτερα αν αφορά ασθενείς με προδιάθση εμφάνισης λιπιδιακών διαταραχών ή ήδη υπάρχοντες δυσλιπιδαιμικούς ασθενείς. Για το λόγο αυτό, ασθενείς που λαμβάνουν αντιψυχωτική θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου και της ολανζαπινής, είναι αναγκαίο να υποβάλλονται τακτικά σε έλεγχο των λιπιδίων του ορού σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες οδηγίες, π.χ πριν την έναρξη της θεραπείας, 12 εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας με ολανζαπίνη και εν συνεχεία, κάθε 5 χρόνια.

Μπορεί το φάρμακο να επηρεάσει την αντιχολινεργική δραστηριότητα;

Σε γενικές γραμμές συστήνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν συνταγογραφούνται αντιψυχωτικά φάρμακα, άρα και η ολανζαπίνη, σε άτομα με υπερτροφία προστάτη, ή παραλυτικό ειλεό και ανάλογες καταστάσεις καθότι τα κλινικά δεδομένα είναι περιορισμένα. Είναι γεγονός πως in vitro φάνηκε η ολανζαπίνη να έχει και αντιχολινεργική δραστηριότητα, ωστόσο κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών, δεν επιβεβαιώθηκε πλήρως αυτός ο ισχυρισμός. Οπότε καλύτερα να δρα κανείς προσεκτικά παρά να πρέπει να βρεθεί εξ΄απροόπτου. 

Η ηπατική λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί από τη χορήγηση του Zyprexa;

Στις αρχές της θεραπείας μπορεί να εμφανιστούν παροδικές ασυμπτωματικές αυξήσεις των ηπατικών αμινοτρανσφερασών, συγκεκριμένα των ALT και AST. Για το λόγο αυτό συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή σε ασθενείς που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές των ενζύμων αυτών καθώς επίσης και σε ασθενείς με συμπτώματα ηπατικής δυσλειτουργίας, σε ασθενείς με προϋπάρχουσες καταστάσεις που σχετίζονται με περιορισμό της ηπατικής λειτουργικής επάρκειας και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή με δυνητικά ηπατοτοξικά φάρμακα . Αν κάποιος διαγνωσθεί με ηπατίτιδα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του με ολανζαπίνη, θα πρέπει να σταματήσει η λήψη του φαρμάκου. 

Εμφανίζεται συχνά ουδετεροπενία;

Η χρήση ολανζαπίνης μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ουδετεροπενίας, ειδικά σε:

 • ασθενείς με χαμηλό αριθμό λευκοκυττάρων και/ή ουδετερόφιλων από οποιαδήποτε αιτία
 • ασθενείς με ιστορικό φαρμακογενούς καταστολής/τοξικότητας του μυελού των οστών
 • ασθενείς με καταστολή του μυελού των οστών από συνυπάρχον νόσημα
 • ακτινοθεραπεία
 • χημειοθεραπεία
 • ασθενείς με υπερηωσινοφιλικές καταστάσεις
 • μυελοϋπερπλαστική νόσο

Συχνά παρατηρείται η εμφάνιση ουδετεροπενίας σε εκείνους τους ασθενείς που τους συγχορηγείται βαλπροϊκό οξύ.

Η διακοπή της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπτωμάτων;

Η απότομη διακοπή της θεραπείας με ολανζαπίνη μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση ανεπιθύμητων συμπτωμάτων όπως:

Πώς επηρεάζεται το QT διάστημα;

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η χορήγηση τους φαρμάκου σε εκείνους τους ασθενείς που λαμβάνουν και άλλα φάρμακα που μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT, καθώς επίσης και σε ασθενείς που πάσχουν από: 

 • συγγενές σύνδρομο παρατεταμένου QT διαστήματος
 • συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 • καρδιακή υπερτροφία
 • υποκαλιαιμία
 • υπομαγνησαιμία

(Οι κλινικές μελέτες δεν έδειξαν σημαντικές παρατάσεις στα διαστήματα του διορθωμένου QT (QTc) (διόρθωση του διαστήματος QT κατά Fridericia [QTcF] ≥500 milliseconds [msec] )

Μπορεί να πάθω θρομβοεμβολή από τη χρήση του Zyprexa;

Ομολογουμένως η εμφάνιση φλεβικής θρομβοεμβολής (VTE) δεν είναι συχνή. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει και άμεση συσχέτιση του φαρμάκου. Ωστόσο, ασθενείς που πάσχουν απο σχιζοφρένεια εμφανίζουν κίνδυνο VTE οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα. 

Πώς επηρεάζεται η γενική δραστηριότητα ΚΝΣ;

Είναι απαραίτητο να τονιστεί πως η ολανζαπίνη δρα στο ΚΝΣ, οπότε είναι εύκολα κατανοητό ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν συγχορηγούνται και άλλα φάρμακα που δρουν επίσης στο ΚΝΣ. Άρα προσοχή σε: 

 • ασθενείς που λαμβάνουν κατασταλτικά του ΚΝΣ
 • συγχορήγηση με αλκοόλ (είναι και αυτό κατασταλτικό του ΚΝΣ)
 • συγχοργήγηση με αντι-παρκινσονικά φάρμακα σε ασθενείς που πάσχουν από πάρκινσον και άνοια ( αυτό συμβαίνει γιατί η ολανζαπίνη μπορεί να δράσει και ως ανταγωνιστής της ντοπαμίνης) 

Παρουσιάζω επιληπτικές κρίσεις, πρέπει να προσέχω;

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση της ολανζαπίνης σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή σε ασθενείς με παράγοντες οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν μείωση της επιληπτικής ουδού. 

Ωστόσο δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν πως το ίδιο το φάρμακο προκαλέι επιληπτικές κρίσεις σε ασθενείς που δεν έχουν κάποιο αντίστοιχο ιστορικό. 

Εμφάνισα όψιμη δυσκινησία είναι φυσιολογικό;

Άρχικά η όψιμη δυσκινησία είναι μία κινητική διαταραχή που εμφανίζεται εξαιτίας της μακροχρόνιας λήψης φαρμάκων που δρουν στο ντοπαμινεργικό σύστημα. Η ολανζαπίνη ως αντιψυχωσικό φάρμακο μπορεί και αυτό να οδηγήσει στην εμφάνιση όψιμης δυσκινησίας. Όπως λέει και το όνομα βέβαια είναι όψιμη, δηλαδή εμφανίζεται καθυστερημένα άρα χρειάζεται αρκετός καιρός για να εμφανιστεί. Σε περίπτωση όμως που εμφανιστεί θα πρέπει ο γιατρός να το λάβει υπόψην του και να εξετάσει την πιθανότητα μείωσης της δόσης και και διακοπής του φαρμάκου. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί προσωρινά να επιδεινωθούν ή να εμφανισθούν μετά από διακοπή της θεραπείας.

Ορθοστατική υπόταση και Zyprexa

Δεν έχει παρατηρηθεί άμεση συσχέτιση του φαρμάκου με την εμφάνιση ορθοστατικής υπότασης. Ωστόσο συνιστάται η αρτηριακή πίεση να μετράται συχνά ειδικά στους ασθενείς άνω των 65 ετών. 

Μπορεί να προκληθεί αιφνίδιος καρδιακός θάνατος εξαιτίας της χρήσης του φαρμάκου;

Δυστυχώς ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος μπορεί να συσχετιστεί με τη χρήση της ολανζαπίνης. Μελέτη μάλιστα έδειξε ότι ο κίνδυνος εμφάνισεις αιφνίδιου θανάτου ήταν διπλάσιος σε εκείνους που έπαιρναν ολανζαπίνη σε σχέση με εκείνους που δεν λάμβαναν αγωγή με αντιψυχωσικά φάρμακα. 

Κύηση

Είμαι έγκυος, μπορώ να πάρω ολανζαπίνη;

Γενικά δεν υπάρχουν επαρκή κλινικά δεδομένα σε έγκυούς γυναίκες. Για το λόγο αυτό, αποφεύγεται η χορήγηση της ολανζαπίνης, εκτός και αν ο γιατρός θεωρήσει πως το όφελος είναι μεγαλύτερο από τον κίνδυνο.  Είναι καλό οι γυναίκες να ενημερώνουν το γιατρό τους αν είναι έγκυες ή αν πρόκειται στο άμεσο μέλλον να μείνουν. 

Τα νεογέννητα βρέφη που εκτίθενται σε αντιψυχωτικά (περιλαμβανομένης της ολανζαπίνης) κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, διατρέχουν κίνδυνο για εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών περιλαμβανομένων των εξωπυραμιδικών και/ή συμπτωμάτων απόσυρσης που μπορούν να ποικίλουν σε σοβαρότητα και διάρκεια μετά τον τοκετό. Για παράδειγμα:

 • διέγερση
 • υπερτονία
 • υποτονία
 • τρόμο
 • υπνηλία
 • αναπνευστική δυσχέρεια
 • διαταραχή στη σίτιση

Γαλουχία

Θηλάζω, μπορώ ταυτόχρονα να συνεχίσω τη θεραπεία μου;

Η ολανζαπίνη, σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να απεκκριθεί από το μητρικό γάλα. Άρα καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του φαρμάκου κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Ωστόσο, ο γιατρός θα πρέπει να είναι ενήμερος και να αποφασίσει αν είναι απαραίτητη η χορήγησή της.