Μολυσματικές ασθένειες

Μεγάλο ποσοστό ασθενών που νοσηλεύτηκαν με κορωνοϊό αναπτύσσουν νευρολογικά προβλήματα

Περίπου το 82% των ασθενών που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 εμφάνισαν νευρολογικά προβλήματα, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη που εξέτασε τις νευρολογικές εκδηλώσεις που προκαλούνται από την νόσο COVID.

Η διεθνής μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open τον Μάιο, διαπίστωσε ότι τα άτομα με νευρολογικά συμπτώματα είχαν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από τη νόσο COVID-19. Σύμφωνα με τον επικεφαλής συγγραφέα της μελέτης, Δρ. Sherry H.-Y. Ο Chou, η συσχέτιση μεταξύ νευρολογικών προβλημάτων και αυξημένου ποσοστού θνησιμότητας, ενδεχομένως να οφείλεται στην αργοπορημένη ανίχνευση αυτών των προβλημάτων, εξαιτίας του ότι τόσο οι ασθενείς, όσο και οι γιατροί δεν παρατηρούν τα μακροπρόθεσμα συμπτώματα της νόσου. «Η έγκαιρη παρατήρηση των συμπτωμάτων και η έγκαιρη διάγνωση των νευρολογικών διαταραχών, συνεπάγεται και την πιο αποτελεσματική θεραπεία τους» υπογράμμισε ο Δρ. Chou.

Τα άτομα με COVID-19, έχουν αυξημένο κίνδυνο νευρολογικών προβλημάτων;

Σε συνεργασία με την κοινοπραξία GCS-NeuroCOVID και την κοινοπραξία ENERGY, η παρούσα μελέτη είναι η μεγαλύτερη που πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα για την εξέταση των νευρολογικών προβλημάτων που προκαλούνται από τη νόσο COVID-19.

Για τις ανάγκες της μελέτης στρατολογήθηκαν χιλιάδες ασθενείς που νόσησαν σοβαρά με COVID-19 και συγκεκριμένα:

  • 3055 ασθενείς με COVID-19, ανεξάρτητα από τη νευρολογική τους κατάσταση.
  • 475 ασθενείς με επιβεβαιωμένα νευρολογικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19.
  • 214 ασθενείς που χρειάστηκαν αξιολόγηση από ειδικό νευρολόγο για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην μελέτη.

Σημειώνεται ότι οι ασθενείς ανέφεραν διάφορα νευρολογικά προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια της ασθένειας τους, ενώ λήφθηκαν υπόψη και οι νευρολογικές ενδείξεις που καταγράφηκαν από τους γιατρούς που τους παρακολουθούσαν.

Η μελέτη λοιπόν, διαπιστωσε ότι από τους 3.743 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID -19, οι 3083 (82%) εμφάνισαν κάποιο νευρολογικό πρόβλημα. Οι πονοκέφαλοι ήταν το πιο συχνό νευρολογικό πρόβλημα που αναφέρθηκε (37%), ενώ τα αμέσως επόμενα αυτοαναφερόμενα συμπτώματα ήταν η απώλεια μυρωδιάς ή γεύσης (από το 26% των ασθενών) και η μυϊκή αδυναμία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι τα άτομα που ανέφεραν πονοκεφάλους, διέτρεχαν χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Ωστόσο, ο Δρ. Chou διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι πονοκέφαλοι μπορούν να προστατεύσουν τους ασθενείς από τον θάνατο.  Όπως εξήγησε, αυτός ο συσχετισμός μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ασθενείς που μπορούν να μιλήσουν για τα συμπτώματα τους είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τους ασθενείς που δεν μπορούν να μιλήσουν ακόμη ή πλέον για τα συμπτώματά τους. Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι οι ασθενείς που βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση ή έχουν πεθάνει, δεν βιώνουν/αν πονοκεφάλους.

Παρόλο που οι πονοκέφαλοι βρίσκονται στην ηπιότερη πλευρά του φάσματος των νευρολογικών διαταραχών που μπορεί να αντιμετωπίσει ενας άνθρωπος, ο Δρ. Chou διευκρινίζει ότι μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Ποια ήταν τα πιο συνηθισμένα νευρολογικά προβλήματα των ατόμων που νοσηλεύτηκαν με COVID-19;

Τα πιο συνηθισμένα νευρολογικά προβλήματα που καταγράφηκαν στους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με COVID-19, πέραν από τους πονοκεφάλους, την μυϊκή αδυναμία και την απώλεια γεύσης ή μυρωδιάς ήταν τα ακόλουθα:


+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Over 80% of Hospitalized Patients With COVID-19 Develop Neurological Problems https://www.verywellhealth.com/neurological-problems-covid-study-5193578

Global Incidence of Neurological Manifestations Among Patients Hospitalized With COVID-19—A Report for the GCS-NeuroCOVID Consortium and the ENERGY Consortium https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2779759