Καρκίνος

Μεταστατικό μελάνωμα: Πώς επιδρά η COVID-19 στη διαχείριση των ασθενών;

Η πανδημία της νόσου COVID-19 δημιούργησε νέες αβεβαιότητες σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα.

Μια νέα ερευνητική μελέτη με τίτλο «Επίδραση της COVID-19 στη διαχείριση των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα», δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Oncotarget. Σε αυτήν, συζητήθηκε ο αντίκτυπος της ανοσοθεραπείας, της στοχευμένης θεραπείας και της χημειοθεραπείας, στον κίνδυνο και τη σοβαρότητα της μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2. (Διπλός εμβολιασμός για COVID-19 και γρίπη: Μειώνει τα ποσοστά μόλυνσης από COVID)

Πώς επιδρά η COVID-19 στη διαχείριση των ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα;

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές Michèle Welti, Phil F. Cheng, Joanna Mangana, Mitchell P. Levesque, Reinhard Dummer και Laurence Imhof από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το ETH Zurich, ανέλυσαν όλους τους ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα που λάμβαναν θεραπεία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης, οι οποίοι μολύνθηκαν από COVID-19 μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2022. (COVID-19: Η πρώτη γραμμή της ανοσοποιητικής άμυνας είναι βραχύβια και έχουμε επαναμολύνσεις)

Σύμφωνα με τους ερευνητές, συλλέχθηκαν δημογραφικά δεδομένα και εξετάστηκαν ειδικές για τον καρκίνο παράμετροι, σχήματα θεραπείες για το μελάνωμα, συννοσηρότητες και ειδικές για την COVID-19 παράμετροι για τους ασθενείς με μελάνωμα.

Από τους 350 ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα, οι 25 είχαν COVID-19. Η διάμεση ηλικία τη στιγμή της διάγνωσής τους με COVID-19 ήταν τα 66 έτη (εύρος ηλικίας 36–86), 10 ασθενείς ήταν γυναίκες και 15 ασθενείς ήταν άνδρες. Το θεραπευτικό σχήμα κατά τη διάρκεια της μόλυνσης ήταν ανοσοθεραπεία στις 12 περιπτώσεις, ακολουθούμενη από στοχευμένη θεραπεία (n = 8), χημειοθεραπεία (n = 2) και ενέσεις TVEC, παρακολούθηση και παρηγορητική θεραπεία, ανά περίπτωση. (COVID-19: Επηρεάζει τον εγκέφαλο 6 μήνες μετά τα συμπτώματα)

Όπως διαπιστώθηκε, στους 17 ασθενείς, η βαρύτητα της COVID-19, κατά τη διάρκεια του θεραπευτικού σχήματος για το μελάνωμα ήταν ήπια και μέτρια έως σοβαρή σε 8 ασθενείς. Οι ασθενείς με σοβαρή νόσο COVID-19 ήταν μεγαλύτερης ηλικίας και είχαν περισσότερες συννοσηρότητες από τους ασθενείς με ήπια λοίμωξη. Οι περισσότεροι ασθενείς βίωσαν ήπια πορεία της ασθενειας COVID-19, παρά το μεταστατικό μελάνωμα και τη συστηματική θεραπεία που ακολουθούσαν.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η συνέχισης της συστηματικής θεραπείας για το μελάνωμα, είναι πολύ σημαντική ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής νοσεί με COVID-19. (Νέο mRNA εμβόλιο κατά του μελανώματος!)

Τι είναι το μελάνωμα και ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο;

Το μελάνωμα είναι ένας κακοήθης όγκος του δέρματος. Οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο μελανώματος είναι το ατομικό ιστορικό και η παρουσία πολλών σπίλων. Επιπλέον παράγοντες κινδύνου είναι οι φακίδες, το ανοιχτόχρωμο δέρμα και η έκθεση στον ήλιο. Το 20 με 40% των περιστατικών μελανώματος έχουν ως βασική τους αιτία τις μεταλλάξεις στο γονίδιο CDKN2A. Το συγκεκριμένο γονίδιο εμπλέκεται και ελέγχει εν μέρει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Την ίδια ώρα, για την ανάπτυξη μελανώματος έχουν κατηγορηθεί και άλλα γονίδια και συγκεκριμένα το CDK4 και το MITF. (Το εντερικό μικροβίωμα ενισχύει την ανοσοθεραπεία κατά του μελανώματος!)

Πώς κάνει μετάσταση το μελάνωμα;

Το μελάνωμα κάνει μεταστάσεις σε άλλα σημεία του σώματος μέσω των λεμφαδένων και μέσω του αίματος. Η πρόγνωση του μελανώματος εξαρτάται από το που κάνει μετάσταση στο σώμα. Ορισμένοι ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση που ανέρχεται στο 75%, για διάστημα 5-10 ετών. (Καρκίνος: Ποια ορμόνη προκαλεί κόπωση μετά την ακτινοθεραπεία; Πώς αντιμετωπίζεται;;)

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Impact of COVID-19 on the management of patients with metastatic melanoma https://medicalxpress.com/news/2023-01-impact-covid-patients-metastatic-melanoma.html

Μελάνωμα https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B1

Impact of Covid-19 on the management of patients with metastatic melanoma https://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.28333

Risk for SARS-CoV-2 breakthrough infection increased for cancer patients https://medicalxpress.com/news/2023-01-sars-cov-breakthrough-infection-cancer-patients.html