Μολυσματικές ασθένειες

Μπορεί ένα άτομο να επαναμολυνθεί από τον κορονοϊό;

Υπάρχουν στοιχεία από την Νότια Κορέα και την Κίνα που δείχνουν ότι ένα άτομο που μολύνθηκε από τον ιό και ιάνθηκε, ενδέχεται να επαναμολυνθεί από τον κορονοϊό. Ειδικότερα, στη Νότια Κορέα διαπιστώθηκε ότι άτομα που ανέκαμψαν από τον κορονοϊό σε επανέλεγχο βρέθηκαν πάλι θετικοί στον ιό. Το ποσοστό των ατόμων, ύστερα από την επανεξέταση, που βρέθηκε θετικό στον ιό ήταν χαμηλό, περίπου 2,1% σε χιλιάδες εξετάσεις. Τα άτομα αυτά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μεταδίδουν τον ιό, παρόλο που περίπου 44% από αυτά εμφανίζουν ήπια κλινικά συμπτώματα. Βέβαια, εξαιτίας αυτής της παρατήρησης τίθεται το ερώτημα: μπορεί ένα άτομο να μολυνθεί ξανά με κορονοϊό και για πόσο χρόνο ένα άτομο αποκτά ανοσία μετά την πρώτη μόλυνσή του από τον ιό;

Η απλούστερη εξήγηση για την προηγούμενη παρατήρηση είναι ότι τα τεστ ανιχνεύουν υπολείμματα RNA του ιού, γιατί τα τεστ πραγματικού χρόνου (RT-PCR) είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Με απλά λόγια, για να είμαστε σαφείς, είναι άγνωστο αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν επαναμολυνθεί ή υπήρχαν χαμηλά επίπεδα του RNA του ιού στο σώμα τους.

Μια εναλλακτική εξήγηση είναι η ακόλουθη: Ερευνητές απέδειξαν ότι κυκλοφορούν τρία (Α, Β και C) στελέχη του κορονοϊού. Σε μια τέτοια περίπτωση, ενδέχεται το άτομο να έχει μολυνθεί αρχικά από το στέλεχος Α και ύστερα από το στέλεχος Β ή C. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει το ιικό φορτίο του ατόμου να είχε εξεταστεί με προσδιορισμό της ακολουθίας του γενετικού υλικού.

Τρίτη πιθανή εξήγηση είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί πόσο χρόνο διαρκεί η ανοσία στον ιό. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά στοιχεία της συμπεριφοράς του ιού παραμένουν προς περαιτέρω διερεύνηση. Επιπρόσθετα, η αξιόπιστη μέτρηση εξαρτάται από την αξιοπιστία των τεστ, το είδος του πληθυσμού που συμμετέχει στην έρευνα και την εικόνα με την οποία εκδηλώθηκε ο ιός στον άνθρωποι που έγινε το τεστ. Η αξιοπιστία των τεστ βρίσκεται υπό αυστηρό εργαστηριακό και κλινικό έλεγχο.

Αντισώματα και ανοσία. Τα αντισώματα κατά κανόνα παρέχουν προστασία έναντι του ιού. Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά πειραματικά δεδομένα για το χρόνο ζωής των αντισωμάτων στην Covid-19 λοίμωξη. Ωστόσο στην περίπτωση του SARS-Cov-1 αυτά παραμένουν για περίπου 2 χρόνια και προσφέρουν προστασία. Στην περίπτωση κορονοϊών κοινού κρυολογήματος αυτά παραμένουν λιγότερο (περίπου 1 έτος). Άρα, αναμένεται ότι τα αντισώματα έναντι SARS-Cov-2 ενδέχεται να παραμείνουν έως 1 χρόνο, έως τότε δηλαδή που αναμένεται να υπάρξει εμβόλιο για τον ιό. Βέβαια, αυτή η υπόθεση πρέπει να επιβεβαιωθεί με κλινικές μελέτες. Συνοπτικά, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες στην ανάπτυξη γενικής ανοσίας, τύπου αγέλης, κάθε πληθυσμού στον νέο κορονοϊό.