Εξαρτησιογόνες ουσίες

Μπορεί το ηλετρονικό τσιγάρο να οδηγήσει στην διακοπή του καπνίσματος;

Οι κίνδυνοι για την υγεία που συνδέονται με το κάπνισμα είναι γνωστοί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι πνευμονοπάθειες, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα χρησιμοποιούν την ενέργεια της μπαταρίας για να θερμάνουν ένα διάλυμα που περιέχει νικοτίνη σε εισπνεύσιμο ατμό. Τον Οκτώβριο του 2021, ο FDA ενέκρινε την εμπορία τριών προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου μέσω της οδού Premarket Tobacco Product Application. Αυτή η οδός απαιτεί το προϊόν να είναι κατάλληλο για την προστασία της δημόσιας υγείας. Ο FDA έχει απορρίψει εκατοντάδες αιτήσεις για την εμπορία άλλων προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Μπορούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να συμβάλλουν στη διακοπή του καπνίσματος;

Οι περισσότερες μελέτες που ασχολούνται με αυτό το θέμα έχουν επικεντρωθεί σε καπνιστές που σχεδίαζαν ήδη να το κόψουν. Όμως εκείνοι που δεν σχεδιάζουν να κόψουν το κάπνισμα τείνουν να καπνίζουν περισσότερα τσιγάρα την ημέρα και συχνά έχουν τον υψηλότερο κίνδυνο για κακές επιπτώσεις στην υγεία από το κάπνισμα.

Μια ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τους Drs. Karin Kasza και Andrew Hyland στο Roswell Park Comprehensive Cancer Center εξέτασε δεδομένα που συλλέχθηκαν μεταξύ 2014 και 2019 στο πλαίσιο της μελέτης Population Assessment of Tobacco and Health (PATH). Η PATH είναι μια μακροπρόθεσμη μελέτη των προτύπων χρήσης καπνού και των αποτελεσμάτων για την υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο για την Κατάχρηση Ναρκωτικών (NIDA) του NIH και το Κέντρο για τα προϊόντα καπνού του FDA.

Η ομάδα, η οποία περιλαμβάνει επιστήμονες του NIDA και του FDA, ανέφερε προηγουμένως ότι οι καθημερινοί καπνιστές τσιγάρων χωρίς σχέδια διακοπής του καπνίσματος , ήταν πιο πιθανό να αλλάξουν τα σχέδιά τους για διακοπή του καπνίσματος εάν χρησιμοποιούσαν καθημερινά ηλεκτρονικά τσιγάρα. Στη νέα τους μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν κατά πόσον η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου σχετίζεται με τη διακοπή του καπνίσματος τσιγάρων μεταξύ των καθημερινών καπνιστών που δεν σχεδίαζαν να το κόψουν. Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν στο JAMA Network Open στις 28 Δεκεμβρίου 2021.

Οι ερευνητές εξέτασαν 1.600 ενήλικες που κάπνιζαν καθημερινά τσιγάρα, δεν χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα και δεν σχεδίαζαν να διακόψουν το κάπνισμα κατά την έναρξη της μελέτης. Περίπου το 6% διέκοψε εντελώς το τσιγάρο κατά τη διάρκεια της μελέτης. Ένα άλλο 4,5% μείωσε το κάπνισμα σε λιγότερο από ένα τσιγάρο την ημέρα.

Η ομάδα συνέκρινε τα ποσοστά διακοπής του καπνίσματος μεταξύ εκείνων που έκαναν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου και εκείνων που δεν έκαναν. Όσοι χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα καθημερινά στο τέλος της μελέτης είχαν 8 φορές περισσότερες πιθανότητες να κόψουν το τσιγάρο εντελώς. Είχαν επίσης σχεδόν 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να σταματήσουν να καπνίζουν τσιγάρα κάθε μέρα.

Δεν παρατηρήθηκε καμία συσχέτιση μεταξύ της διακοπής του τσιγάρου και της λιγότερής χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Η ανάλυση έλαβε υπόψη τις διαφορές ως προς το φύλο, τη φυλή , την εθνικότητα, την ηλικία, την εκπαίδευση και το εισόδημα. Οι ερευνητές έλεγξαν επίσης τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζονταν ημερησίως κατά την έναρξη της μελέτης.

Το κατά πόσον η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου προκάλεσε τη διακοπή του παραδοσιακού τσιγάρου δεν μπορούσε να προσδιοριστεί από τα δεδομένα. Θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να κατανοηθεί πώς η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να επηρεάσει την πρόθεση των ανθρώπων να το κόψουν. Ωστόσο, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι καπνιστές που δεν σκοπεύουν να το κόψουν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση των κινδύνων και των οφελών του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

“Βρήκαμε ενδείξεις ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο σε αυτή την πολύ δύσκολα προσεγγίσιμη ομάδα ανυποχώρητων καπνιστών”, λέει ο Hyland. “Για να κατανοήσουμε πραγματικά τον αντίκτυπο του ατμίσματος στην υγεία του πληθυσμού, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας εκείνους που δεν έχουν καμία πρόθεση να το κόψουν”.

+ 5 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

E-cigarette use and change in plans to quit cigarette smoking among adult smokers in the United States: Longitudinal findings from the PATH Study 2014-2019 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34598012/

E-cigarettes May Affect Teen Tobacco Use https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/e-cigarettes-may-affect-teen-tobacco-use

What Are Electronic Cigarettes? https://newsinhealth.nih.gov/2018/10/what-are-electronic-cigarettes

Genetics May Guide Ways to Quit Smoking https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/genetics-may-guide-ways-quit-smoking

Association of e-Cigarette Use With Discontinuation of Cigarette Smoking Among Adult Smokers Who Were Initially Never Planning to Quit https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34962556/