Καρκίνος

Νέο πολλά υποσχόμενο φάρμακο για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού

Ένα νέο φάρμακο, που συνδυάζει ένα μονοκλωνικό αντίσωμα με ένα φάρμακο χημειοθεραπείας, φαίνεται να είναι πολύ αποτελεσματικό ενάντια σε ορισμένους τύπους καρκίνου του μαστού. Το εν λόγω φάρμακο, που είναι κατασκευασμένο από την AstraZeneca και την Daiichi Sankyo, είναι χημικά γνωστό ως fam-trastuzumab deruxtecan-nxki (για συντομία T-DXd) και έρχεται με την επωνυμία Enhertu.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το Enhertu;

Σε μια πρόσφατη δοκιμή, οι ερευνητές θέλησαν να δουν το πώς θα ενεργούσε το Enhertu, συγκριτικά με ένα παρόμοιο φάρμακο που ονομάζεται Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine), το οποίο αποτελεί σήμερα μέρος της τυπικής θεραπείας για τους ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού, που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν σε άλλες θεραπείες.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 524 ασθενείς με θετικό HER2 μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Όλοι οι ασθενείς είχαν προηγουμένως υποβληθεί σε θεραπεία με τραστουζουμάμπη (φάρμακο χημειοθεραπείας) και ταξάνη (φάρμακο που σταματά τη διαίρεση των κυττάρων).

Τα ευρήματα έδειξαν ότι το Enhertu μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 71,6%. Μια ανεξάρτητη ανάλυση των δεδομένων της δοκιμής, διαπίστωσε ότι ο διάμεσος χρόνος προόδου του καρκίνου ήταν 25,1 μήνες με τη χρήση του Enhertu, συγκριτικά με 7,2 μήνες με την χρήση του Kadcyla, πράγμα που σημαίνει ότι ο κίνδυνος μειώθηκε κατά 73,5%.

Τα πιο πάνω ευρήματα, έρχονται να προσθέσουν στα ευρήματα της πρώτης κλινικής δοκιμής που έδειξε ότι το Enhertu μπορεί να ωφελήσει τους ασθενείς που έλαβαν προηγουμένως θεραπεία με Kadcyla.

Πώς λειτουργεί το Enhertu;

Το Enhertu ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που ονομάζονται συζυγή αντισώματος-φαρμάκου, τα οποία περιλαμβάνουν ένα αντίσωμα που στοχεύει τα καρκινικά κύτταρα, μέσα στο οποίο υπάρχει το φάρμακο της χημειοθεραπείας. Το αντίσωμα μεταφέρει το φάρμακο κατευθείαν στα καρκινικά κύτταρα και το απελευθερώνει πιο στοχευμένα. Με τον τρόπο αυτό, το φάρμακο της χημειοθεραπείας μπορεί να στοχεύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα.

Το Enhertu αυξάνει το προσδόκιμο ζωής;

Με βάση τα δεδομένα προηγούμενης μελέτης, οι ερευνητές γνωρίζουν ήδη ότι το Enhertu μπορεί να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής αποτρέποντας την εξέλιξη του καρκίνου σε ασθενείς που ο όγκος τους δεν μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά και σε όσους δεν ανταποκρίνονται σε άλλες αντικαρκινικές θεραπείες ή αυτές έχουν πλέον σταματήσει να λειτουργούν.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα ωστόσο, δείχνουν ότι ο χρόνος εξέλιξης της νόσου είναι μεν αυξημένος, αλλά δεν δείχνουν αν υπάρχει αύξηση στη συνολική επιβίωση των ασθενών.

+ 6 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

AstraZeneca Breast Cancer Drug Shows Promise in Clinical Trials https://www.verywellhealth.com/antibody-drug-combo-outdoes-standard-treatment-5202897

How was ENHERTU studied? https://www.enhertu.com/en/enhertu-results/

What is HER2+ unresectable or metastatic breast cancer? https://www.enhertu.com/en/enhertu-for-her2-breast-cancer/

LBA1 Trastuzumab deruxtecan (T-DXd) vs trastuzumab emtansine (T-DM1) in patients (Pts) with HER2+ metastatic breast cancer (mBC): Results of the randomized phase III DESTINY-Breast03 study https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092375342104391X

Trastuzumab Deruxtecan in Previously Treated HER2-Positive Breast Cancer https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1914510

HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the information needed to use ENHERTU safely and effectively. See full prescribing information for ENHERTU. ENHERTU® (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) for injection, for intravenous use Initial U.S. Approval: 2019 https://daiichisankyo.us/prescribing-information-portlet/getPIContent?productName=Enhertu&inline=true