Ψυχική υγεία

Οι αισιόδοξοι άνθρωποι ζουν περισσότερο;

Νέα έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που είναι πιο αισιόδοξοι ζουν περισσότερο. Στη μελέτη, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 160.000 γυναίκες, τα άτομα με την υψηλότερη βαθμολογία αισιοδοξίας, είχαν 5,4% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, από τα άτομα που ήταν λιγότερα αισιόδοξα. (Οι αισιόδοξοι άνθρωποι τείνουν να ζουν περισσότερο από τους απαισιόδοξους)

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή της μελέτης, Δρ. Hayami Koga, MD, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι τα άτομα που είναι πιο αισιόδοξα, δεν είναι μη ρεαλιστές, αλλά βρίσκουν τρόπους να δουν ότι υπάρχει η δυνατότητα να συμβούν περισσότερα θετικά πράγματα στη ζωή τους. Εν μέρει αντιμετωπίζουν την αισιοδοξία ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων και αντιμετώπισης των προκλήσεων που προκύπτουν στη ζωή τους. Κατά συνέπεια, βιώνουν λιγότερο άγχος και ως εκ τούτου είναι πιο υγιείς, άρα ζουν περισσότερο. (3 τρόποι για να διαχειριστείτε το άγχος που είναι εκτός ελέγχου)

Οι αισιόδοξοι άνθρωποι ζουν περισσότερο;

Παρόλο που η παρούσα μελέτη δεν είναι η πρώτη που συνδέει την αισιοδοξία με την μακροζωία, οι προηγούμενες συμπεριλάμβαναν μόνο λευκούς πληθυσμούς. Προηγούμενες μελέτες διαπίστωσαν ότι η αισιοδοξία συνδέεται με 15% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ανάμεσα στις λευκές γυναίκες που παρακολουθήθηκαν για διάστημα 10 χρόνων.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Geriatrics Society, είναι από τις πρώτες που συνέδεσαν την αισιοδοξία με τη μακροζωία σε έναν φυλετικά και εθνοτικά διαφορετικό πληθυσμό.

Ο Koga και οι συνεργάτες του, μελέτησαν 159.255 γυναίκες, 50-79 ετών, που συμμετείχαν στην Πρωτοβουλία για την Υγεία των Γυναικών, από το 1993 μέχρι το 1998, από τις οποίες το 83% ήταν μη Ισπανόφωνες λευκές, 9% ήταν Μαύρες, 4% ήταν Ισπανόφωνες/Λατίνες, 3% ήταν Ασιάτισσες και λιγότερο από το 1% Αμερικανίδες, Ινδές και γυναίκες από την Αλάσκα, ενώ οι υπόλοιπες αυτοπροσδιορίζονταν ως «άλλες».

Οι ερευνητές εξέτασαν και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής τους, όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, η ψυχική υγεία και πολλά άλλα. Ενώ παράλληλα αξιολόγησαν το πώς οι παράγοντες του τρόπου ζωής θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής των γυναικών. (Η μακροβιότητα είναι σημαντική, αλλά πιο σημαντική είναι η υγιή μακροζωία)

Λίγο περισσότερο από το 40% των γυναικών (64.301) πέθαναν κατά τη διάρκεια των 26 χρόνων παρακολούθησης της μελέτης. Μετά την προσαρμογή άλλων παραγόντων που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που θεωρούνταν ότι ανήκαν στο 25% των πιο αισιόδοξων, έζησαν κατά μέσο όρο 4,4 χρόνια περισσότερο από τις γυναίκες που ανήκαν στο 25% των λιγότερο αισιόδοξων. Σημειώνεται ότι αυτά τα αποτελέσματα διέφεραν ελαφρώς ανά φυλετική/εθνοτική ομάδα. (Πώς οι χώροι πρασίνου συμβάλλουν στην μακροζωία;)

Μάλιστα, σε μια μικρότερη ανάλυση 55.885 γυναικών, το 53% έζησε μέχρι την ηλικία των 90 ετών και σε αυτό το αποτέλεσμα και πάλι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η αισιοδοξία.

Ο τρόπος ζωής είχε μέτρια επίδραση στην αισιοδοξία και τη μακροζωία. Οι ερευνητές εξέτασαν 5 παράγοντες του τρόπου ζωής και συγκεκριμένα την ποιότητα της διατροφής, την σωματική δραστηριότητα, τον δείκτη μάζας του σώματος, το κάπνισμα και την κατανάλωση αλκοόλ, διαπιστώνοντας ότι η βαθμολογία αυτών των παραγόντων (αν ήταν υψηλή ή χαμηλή) επηρέαζε την αισιοδοξία των ατόμων. (Το μυστικό της μακροζωίας: ήρεμο μυαλό)

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα της μελέτης τους υποδηλώνουν ότι ο αντίκτυπος της αισιοδοξίας στη μακροζωία, είναι συγκρίσιμος με αυτόν της άσκησης και ως εκ τούτου, η θετικότητα και η αισιοδοξία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εργαλεία προώθησης της μακροζωίας και της υγιούς γήρανσης, από γιατρούς και ψυχολόγους.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Do Optimists Live Longer? https://www.webmd.com/balance/news/20220613/do-optimists-live-longer

Optimism is associated with exceptional longevity in 2 epidemiologic cohorts of men and women https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1900712116

Dispositional Optimism and All-Cause Mortality in Older Adults: A Cohort Study https://www.researchgate.net/publication/353667380_Dispositional_Optimism_and_All-Cause_Mortality_in_Older_Adults_A_Cohort_Study

Optimism, lifestyle, and longevity in a racially diverse cohort of women https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.17897