Μολυσματικές ασθένειες

Οι επιπτώσεις της προαιρετικής ή υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στη διάρκεια της πανδημίας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνέστησε, από τον Ιούνιο του 2020, ότι οι υγιείς άνθρωποι να φορούν μη ιατρικές μάσκες προκειμένου να ελεγχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού, όπου δεν μπορεί να επιτευχθεί φυσική απόσταση ή με άλλα λόγια υπάρχει συγχρωτισμός πολλών ατόμων, κυρίως σε κλειστούς δημόσιους χώρους. Την προηγούμενη Κυριακή υπήρξαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε μερικές πόλεις της Ελλάδας κατά της χρήσης μάσκας στα σχολεία. Ερευνητές από τη Γερμανία και τη Δανία διερεύνησαν τις κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και τη συμπεριφορά των ατόμων από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, δηλ. την προαιρετική ή υποχρεωτική χρήσης μάσκας. Προς τούτο συγκέντρωσαν στοιχεία από περίπου 7.000 Γερμανούς. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η πολιτική/εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας αύξησε την πραγματική συμμόρφωση των πολιτών, παρά τη μέτρια αποδοχή του μέτρου. Επιπρόσθετα, η προαιρετική/εθελοντική χρήση μάσκας οδηγεί σε ανεπαρκή συμμόρφωση των πολιτών, και ίσως ακόμη και σε στιγματισμό των μεν από τους δε.

Συμπεράσματα μελέτης

Οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας είναι αποτελεσματική πολιτική, δίκαιη και κοινωνικά υπεύθυνη λύση για τον περιορισμό της εξάπλωσης ιών που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο με τα σταγονίδια από τον βήχα ή το φτέρνισμα, αλλά ακόμη και αερογενώς.

+ 1 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Betsch Cornelia, et al. 8/9/2020. Social and behavioral consequences of mask policies during the COVID-19 pandemic. PNAS 117 (36) 21851-21853 https://www.pnas.org/content/117/36/21851