Μολυσματικές ασθένειες

Οι επιπτώσεις των ψευδώς αρνητικών τεστ για τον κορονοϊό

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου θα υπάρχει πλήρης άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν επιβληθεί έναντι του κορονοϊού. Μέχρι τώρα η προσοχή είχε επικεντρωθεί στην έλλειψη εκτεταμένων μοριακών τεστ ως σημαντικό εμπόδιο για το άνοιγμα της χώρας με ασφάλεια. Καθώς έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό το μέτωπο, η ανησυχία έχει μετατοπιστεί στην ακρίβεια των τεστ, κυρίως με δοκιμές αντισωμάτων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την αναγνώριση προηγούμενης μόλυνσης. Ωστόσο, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αντιμετώπιση της ανακρίβειας των διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον περιορισμό της πανδημίας.

Τα διαγνωστικά τεστ, συνήθως από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, μπορεί να είναι ανακριβή με δύο τρόπους: Ψευδώς θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή ότι ένα άτομο έχει μολυνθεί, με συνέπειες τον εγκλεισμό του σε καραντίνα και επίπονη ιχνηλάτηση των επαφών. Ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, που ενδέχεται να έχουν πιο σοβαρές επιπτώσεις, γιατί τα μολυσμένα άτομα που μπορεί να είναι ασυμπτωματικά ενδέχεται να μην απομονωθούν και να μολύνουν άλλους.

Σε μελέτη οι ερευνητές συζητούν παράγοντες που συμβάλλουν στην αναξιοπιστία των τεστ. Προτείνουν όπως -τόσο από κρατικούς, όσο και από ιδιωτικούς φορείς- να χρησιμοποιούνται μόνο τεστ που έχουν αδειοδοτηθεί από τις αρμόδιες αρχές, και επιπλέον είναι γνωστές και διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο η ευαισθησία της μεθοδολογίας.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Woloshin S. et al. 5/6/2020. False Negative Tests for SARS-CoV-2 Infection — Challenges and Implications. New England Journal of Medicine https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2015897

Emergency Use Authorization Emergency Use Authorization (EUA) information, and list of all current EUAs https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization

FALSE-NEGATIVE RESULTS OF INITIAL RT-PCR ASSAYS FOR COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.16.20066787v1