Ορθοπαιδικά

Η ανατομία του ώμου

Ο ώμος είναι ένα περίπλοκο σύμπλεγμα οστών και αρθρώσεων όπου πολλοί μύες δρουν ώστε να παρέχουν το μεγαλύτερο εύρος κίνησης από κάθε άλλο μέρος του σώματος. Οι μύες αυτοί σταθεροποιούν τις τρεις αρθρώσεις του ώμου, ενώ παράλληλα προσφέρουν κίνηση.

Στον ώμο συναντιούνται τρία κύρια οστά και δημιουργούν μία γωνία 90 μοιρών:

  • Η κλείδα: Η κλείδα εκτείνεται στο μπροστινό μέρος του ώμου, από το στέρνο ως την ωμοπλάτη και βοηθά στην σταθεροποίηση των κινήσεων του ώμου.
  • Η ωμοπλάτη: Η ωμοπλάτη είναι ένα επίπεδο τριγωνικό οστό που βρίσκεται στο ανώτερο μέρος της πλάτης. Συνδέεται με την κλείδα στο μπροστινό μέρος του σώματος.
  • Το βραχιόνιο: Το μεγαλύτερο οστό του χεριού, το βραχιόνιο συνδέει την ωμοπλάτη και την κλείδα στον ώμο. Η κεφαλή του οστού έχει σφαιρική μορφή για να δημιουργεί μία σφαιρική άρθρωση με την ωμοπλάτη.

Οι συζεύξεις αυτών των τριών οστών και του στέρνου δημιουργούν τρεις αρθρώσεις:

  • Γληνοβραχιόνια άρθρωση: Η ρηχή σφαιρική άρθρωση που δημιουργείται από το βραχιόνιο και την ωμοπλάτη επιτρέπει στο χέρι να κινείται κυκλικά και προς κάθε κατεύθυνση. Περιβάλλεται από μαλακό ιστό και ενδυναμώνεται από ινώδεις συνδέσμους (Εικόνα 1Α).
  • Ακρωμιοκλειδική άρθρωση: Αυτή η άρθρωση σχηματίζει το ανώτατο σημείο του ώμου και προσφέρει σταθερότητα για την ανύψωση των χεριών πάνω από το κεφάλι. Δημιουργείται από την σύνδεση της ωμοπλάτης με την κλείδα (Εικόνα 1Β).
  • Στερνοκλειδική άρθρωση: Αυτή η άρθρωση βρίσκεται στο κέντρο του στήθους εκεί όπου η κλείδα συναντά το στέρνο και επιτρέπει στις κλείδες να κινούνται (Εικόνα 1Γ).
Εικόνα 1: Οι τρεις αρθρώσεις από τις οποίες απαρτίζεται ο ώμος.

Κάθε άρθρωση πλαισιώνεται από:

  • Χόνδρο, μεταξύ των ενώσεων των οστών
  • Συνδέσμους, για να συνδέουν τα οστά
  • Μύες
  • Τένοντες, για την πρόσφυση των μυών στα οστά

Το σύνολο των μυών και των τενόντων στον ώμο είναι γνωστό ως περιστροφική μανσέτα. Σταθεροποιεί τον ώμο και κρατά την κεφαλή του βραχιονίου στην γληνοειδή, ρηχή κοιλότητα της ωμοπλάτης. Οι μύες της περιστροφικής μανσέτας περιλαμβάνουν τον υπερακάνθιο, τον υπακάνθιο, τον ελάσσονα στρογγυλό και τον υποπλάτιο μυ.

Επειδή οι ώμοι έχουν τόσο μεγάλο εύρος κίνησης και χρησιμοποιούνται συχνά, τραυματίζονται και συχνά. Συχνοί τραυματισμοί είναι:

the shoulder anatomy