Πρόληψη και θεραπεία

Ποια είναι η ευθύνη της Κίνας στην δημόσια υγεία της χώρας;

Χρόνιο νόσημα
Χρόνιο νόσημα

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, κατάφεραν για πρώτη φορά να ποσοτικοποιήσουν τον αριθμό των ασθενών με πολλές χρόνιες ασθένειες στην Κίνα και να τον συσχετίσουν με τον  οικονομικό και υγειονομικό αντίκτυπο στη χώρα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτή η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο The Lancet Global Health, είναι πολύ επίκαιρη, καθώς η  COVID-19 έχει ασκήσει περαιτέρω πίεση στο σύστημα δημόσιας υγείας της Κίνας.

Ποια είναι η ευθύνη της Κίνας στην δημόσια υγεία της χώρας;

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πολυνοσηρότητα των ασθενειών που παρατηρείται στη χώρα (ασθενείς με δύο ή περισσότερες μη μεταδοτικές ψυχικές ή σωματικές χρόνιες ασθένειες (NCD), όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο και ο καρκίνος), προϋποθέτει υψηλότερα επίπεδα χρήσης των υπηρεσιών υγείας και μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του κράτους αλλά και των ασθενών.

Για τους σκοπούς της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη διαχρονική μελέτη για την υγεία και τη συνταξιοδότηση στην Κίνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη χώρα το 2011, το 2013 και το 2015 και στην οποία συμμετείχαν Κινέζοι μόνιμοι κάτοικοι, 45 ετών και άνω. Συνολικά οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 11.817 άτομα. Σημειώνεται ότι το 62% των συμμετεχόντων στη μελέτη αντιμετώπισαν φυσική πολυνοσηρότητα το 2015.

Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στον τομέα της υγείας, λόγω αυτής της πολυνοσηρότητας σε συνδυασμό με τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της. Συγκεκριμένα, αν και σήμερα τα 1,2 εκ. από τα 1,4 εκ. των πολιτών της Κίνας καλύπτονται ήδη από ένα από τα τρία προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης υγείας, τα χαμηλά επίπεδα κάλυψης των υπηρεσιών για ορισμένους δικαιούχους, σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα του κόστους που επωμίζονται οι ασθενείς για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από ασφάλιση, αυξάνουν τα επίπεδα ανησυχίας αναφορικά με την οικονομική προστασία αυτών των ασθενών και για το κατά πόσο είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις παθήσεις τους.

Σύμφωνα με τον Δρ. Yang Zhao, ερευνητή στο Nossal Institute for Global Health του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης, απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων που παρατηρούνται στον τομέα της υγείας, οι οποίες προκύπτουν από την πολυνοσηρότητα και τις δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις της, σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες. Τόνισε δε, την επιτακτική ανάγκη μεταρρυθμίσεων που αφορούν την κοινωνική ασφάλισης υγείας. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, όπως είπε, πρέπει να δομηθούν με τέτοιο τρόπο που να δίνεται έμφαση στη μείωση των δαπανών που επωμίζονται οι ασθενείς με πολυνοσηρότητα και να εξασφαλίζουν ότι προστατεύονται οικονομικά ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς τις ασθένειες τους.

Η COVID-19 περιπλέκει, όπως είναι αναμενόμενο, περαιτέρω αυτή την κατάσταση, καθώς σύμφωνα με στοιχεία, τα άτομα με πολυνοσηρότητα είναι πιο ευάλωτα στη νόσο και είναι πιθανότερο να αναπτύξουν πιο σοβαρά συμπτώματα, γεγονός που επιβαρύνει περισσότερο και το σύστημα υγείας και τα οικονομικά κράτους και ασθενών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δρ. Zhao, η κινεζική κυβέρνηση καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να αποτρέψει την εξάπλωση της ασθένειας.

Ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης Nossal Institute for Global Health, Δρ. John Tayu Lee, υπογράμμισε ότι οι χρόνιες ασθένειες που παρατηρούνται στην Κίνα, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα της υγείας, τόσο σε υγειονομικό επίπεδο, όσο και σε οικονομικό. Όπως εξήγησε, αυτή η κατάσταση μπορεί να αυξηθεί ραγδαία λόγω της γήρανσης του πληθυσμού σε συνδυασμό με τους συνεχώς αυξανόμενους παράγοντες κινδύνου που προκαλούν χρόνιες ασθένειες.

Συμπερασματικά

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πολυνοσηρότητα είναι μια κατάσταση δαπανηρή, τόσο για τα υγειονομικά συστήματα της χώρας, όσο και για τους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν καλύπτονται επαρκώς από ασφάλιση υγείας. Επιβάλλονται, λοιπόν, μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν ριζικά τον μέχρι τώρα ανεπαρκή τρόπο διαχείρισης των ασθενών με πολυμορφία. Μεταρρυθμίσεις που θα τους εξασφαλίζουν οικονομική προστασία για να μπορούν να αντιμετωπίζουν απρόσκοπτα κάθε μορφή ασθένειας.

+ 3 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Study quantifies China's chronic health burden for the first time https://medicalxpress.com/news/2020-05-quantifies-china-chronic-health-burden.html

People with an intellectual disability vulnerable to adverse outcomes of COVID-19 https://medicalxpress.com/news/2020-03-people-intellectual-disability-vulnerable-adverse.html

Physical multimorbidity, health service use, and catastrophic health expenditure by socioeconomic groups in China: an analysis of population-based panel data https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30127-3/fulltext