Μολυσματικές ασθένειες

Ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και διάγνωση της COVID-19;

Οι εξετάσεις για τον κορωνοϊό χρησιμοποιούν δύο μεθόδους για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, την αιτία που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Οι εξετάσεις αυτές είναι: εξέταση που βασίζεται σε γονιδιωματική ανίχνευση (μοριακή) και εξέταση με βάση την ανίχνευση ανοσοσφαιρίνης (ορολογική).

Πώς λειτουργούν οι εξετάσεις γονιδιωματικής ανίχνευσης για την ανίχνευση του κορωνοϊού;

Η πρώτη και πιο διαδεδομένη μέθοδος για την ανίχνευση του κορωνοϊού βασίζεται στην ανίχνευση γενετικού υλικού από τις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις ενός ατόμου. Όλα τα κιτ εξετάσεων, αν και διαφέρουν μεταξύ τους, χρησιμοποιούν μεθόδους που ανιχνεύουν ένα συγκεκριμένο τμήμα του γονιδιώματος του ιού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς ανιχνεύεται ο κορωνοϊός.

Το γενετικό υλικό τοποθετείται σε ένα τυπικό φιαλίδιο αντίδρασης

 • Τα αντιδραστήρια (οι πρόσθετες χημικές ουσίες, που απαιτούνται σε τέτοιες εξετάσεις) σπάζουν τους ιούς για να εκτεθεί το ιικό τους γονιδίωμα (RNA) σε άλλα αντιδραστήρια, όπως το συνθετικό RNA που συνδέεται με ένα συγκεκριμένο μέρος του ιικού RNA.
 • Αυτή η σύνδεση του ιικού γονιδιώματος με το αντιδραστήριο, αναπαράγεται πολλές φορές μέσα σε λίγα λεπτά ή μέσα σε μερικές ώρες
 • Ταυτόχρονα ένα άλλο αντιδραστήριο δεσμεύεται σε κάθε αντιγραφόμενο γενετικό σύμπλεγμα. Αυτό το αντιδραστήριο ενεργοποιεί έναν συγκεκριμένο δείκτη όταν δημιουργούνται αρκετά αναπαραγόμενα συμπλέγματα και υπάρχουν ειδικές συσκευές που μπορούν να τον ανιχνεύσουν. Για παράδειγμα, ο δείκτης μπορεί να έχει σχεδιαστεί για να λάμπει με φθορισμό, τον οποίο η συσκευή ανιχνεύει στους αισθητήρες της.
 • Στην περίπτωση που ανιχνευτεί ιικό υλικό, το τεστ βγαίνει θετικό και ανάλογα με τον αριθμό των ιών που θα περιέχει το γενετικό υλικό, τα αποτελέσματα βγαίνουν σε μερικές ημέρες ή σε μερικές ώρες.
 • Αντίθετα, εάν το τεστ δεν ανιχνεύσει ιικό υλικό, το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.

Τι σημαίνουν τα αποτελέσματα του τεστ γονιδιωματικής ανίχνευσης;

Τα αποτελέσματα από αυτές τις εξετάσεις δείχνουν, είτε  ότι το άτομο έχει μολυνθεί με SARS-CoV-2 και θεωρείται ότι μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια (θετικό τεστ), είτε ότι είναι αρνητικό στον ιό. Τονίζεται ότι αυτό το τεστ δεν μπορεί να δείξει εάν ένα άτομο έχει ανοσία από προηγούμενη λοίμωξη ή αν δεν έχει ακόμη εκτεθεί και εξακολουθεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πώς λειτουργούν οι δοκιμές που βασίζονται στην ανίχνευση ανοσοσφαιρίνης;

Οι δοκιμές ανίχνευσης ανοσοσφαιρίνης, βασίζονται στην ανίχνευση των αντισωμάτων IgM και IgG, που δημιουργούνται από τον οργανισμό ως απόκριση στη λοίμωξη SARS-CoV-2. Το IgM είναι συνήθως ο πρώτος τύπος αντισώματος που δημιουργείται από τον οργανισμό ως απόκριση στη μόλυνση. Στη συνέχεια, δημιουργείται το αντίσωμα IgG και αντικαθιστά το IgM, ως το κυρίαρχο αντίσωμα στην απόκριση του σώματος κατά της μόλυνσης. Τα αντισώματα IgM και IgG καταπολεμούν τις μολύνσεις, στοχεύοντας συγκεκριμένα αντίγονα στην επιφάνεια του SARS-nCoV-2. Γενικά, τα τεστ ανοσοσφαιρίνης, χρησιμοποιούν συγκεκριμένα ιικά αντίγονα για την ανίχνευση των αντισωμάτων IgM και / ή IgG.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτή η εξέταση:

 • Συλλέγονται 2-3 σταγόνες αίματος και τοποθετούνται στο δοχείο του δείγματος, στην λεγόμενη κασέτα. Στη συνέχεια τοποθετούνται 2-3 σταγόνες από ένα ρυθμιστικό παρεχόμενο, στο ίδιο δοχείο.
 • Το αραιωμένο δείγμα κινείται μέσω της κασέτας πραγματοποιώντας μια τριχοειδή αντίδραση.
 • Αν επισημανθεί αντίγονο SARS-CoV-2, δεσμεύεται χημικά από τα αντισώματα IgM ή IgG, σχηματίζοντας συμπλέγματα αντιγόνου – αντισώματος (IgG / IgM)
 • Μετά από αυτήν την αντίδραση, το σύμπλεγμα αντιγόνου – αντισώματος, ακινητοποιούνται σε μια γραμμή μέσα στην κασέτα από τα αντισώματα αντι-IgM και αντι-IgG.
 • Το anti-IgM ή το anti-IgG, θα δεσμεύσει το συγκεκριμένο σύμπλεγμα και θα δώσει ένα αποτέλεσμα (μια κόκκινη ένδειξη).

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των τεστ ανοσοσφαιρίνης;

Υπάρχουν συνολικά τρεις γραμμές ανίχνευσης. Η γραμμή ανίχνευσης Μ, η γραμμή ανίχνευσης G και η γραμμή ελέγχου (C), η οποία εμφανίζεται όταν το δείγμα έχει τελειώσει και σταματά να ρέει μέσω της κασέτας, υποδεικνύοντας ότι η εξέταση έχει ολοκληρωθεί.

Τα παρακάτω δείχνουν το τι σημαίνουν οι ενδείξεις του τεστ:

 • Αρνητικό αποτέλεσμα: Εάν εμφανιστεί μόνο η γραμμή ελέγχου (C) και οι γραμμές ανίχνευσης G και M δεν είναι ορατές, τότε δεν έχει ανιχνευθεί νέο αντίσωμα κορωνοϊού και το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.
 • Θετικό αποτέλεσμα, μόνο IgM: Εάν εμφανιστεί, τόσο η γραμμή ελέγχου (C), όσο και η γραμμή ανίχνευσης Μ, τότε το νέο αντίσωμα IgM έχει ανιχνευθεί και το αποτέλεσμα είναι θετικό για το αντίσωμα IgM.
 • Θετικό αποτέλεσμα, μόνο IgG: Εάν εμφανιστεί, τόσο η γραμμή ελέγχου (C), όσο και η γραμμή ανίχνευσης G, τότε το νέο αντίσωμα IgG, έχει ανιχνευθεί και το αποτέλεσμα είναι θετικό για το αντίσωμα IgG.
 • Θετικό αποτέλεσμα, IgG και IgM: Εάν εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου (C) και οι δύο γραμμές ανίχνευσης G και M, τότε έχουν ανιχνευθεί τα νέα αντισώματα IgG και IgM και το αποτέλεσμα είναι θετικό και για τα δύο αντισώματα.

Τονίζεται ότι τα τεστ ανοσοσφαιρίνης για την COVID-19, δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού στο ανθρώπινο σύστημα. Μπορούν να δείξουν μόνο, εάν κάποιος έχει εκτεθεί στο παρελθόν ή εάν δεν έχει εκτεθεί ποτέ στον SARS-CoV-2. Κατά συνέπεια, αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με την γενετική εξέταση, για να προσδιοριστεί αν κάποιος είναι θετικός στον κορωνοϊό την δεδομένη στιγμή.

Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε την κατάσταση σας με βάση τα αποτελέσματα των τεστ;

Οι μαζικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στοχεύουν στον ακριβή έλεγχο όσο γίνεται περισσοτέρων ατόμων, για να προσδιοριστεί η πραγματική κατάσταση της εξάπλωσης αυτής της μολυσματικής ασθένειας.

Τα αποτελέσματα αυτών των δύο διαφορετικών εξετάσεων, σε συνδυασμό, μπορούν να καθορίσουν την κατάσταση ενός ατόμου όπως περιγράφεται παρακάτω:

 • Ένα θετικό γονιδιακό τεστ, σημαίνει ότι το άτομο αποβάλλει ενεργά τον ιό και είναι μεταδοτικό
 • Ένα αρνητικό γονιδιακό τεστ σημαίνει ότι το άτομο δεν αποβάλλει τον ιό.
 • Με δύο αρνητικές γενετικές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται σε απόσταση 24 ωρών, το άτομο δεν είναι μεταδοτικό, που σημαίνει ότι είτε δεν είχε μολυνθεί ποτέ, είτε δεν αποβάλλει πλέον τον ιό
 • Εάν τα τεστ ανοσοσφαιρίνης είναι όλα αρνητικά, η εξέταση υποδεικνύει ότι το άτομο δεν έχει εκτεθεί πρόσφατα στον ιό
 • Εάν το τεστ δείχνει μόνο την ύπαρξη αντισωμάτων IgM, το άτομο είναι πιθανό στο αρχικό στάδιο της μόλυνσης
 • Εάν ένα άτομο είναι θετικό στα αντισώματα IgM και IgG, τότε είναι πιθανό να βρίσκεται στο μεσαίο στάδιο της λοίμωξης
 • Εάν το άτομο είναι θετικό μόνο στο αντίσωμα IgG, σημαίνει ότι είτε έχει ξεπεράσει τη μόλυνση, είτε είναι στο τελευταίο της στάδιο.

Τονίζεται ότι ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των τεστ ανοσοσφαιρίνης, οι εξετάσεις για τα ιικά γονίδια είναι απαραίτητες για να επιβεβαιωθεί η κατάσταση της μόλυνσης του ατόμου την δεδομένη στιγμή.

+ 4 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

What test methods to doctors use to detect and diagnose COVID-19 (SARS-CoV-2)? https://www.medicinenet.com/how_do_the_covid-19_coronavirus_tests_work/article.htm

COVID-19 (Wuhan Coronavirus, 2019-nCoV) : Symptoms & Signs https://www.medicinenet.com/wuhan_coronavirus_2019-ncov_symptoms_and_signs/symptoms.htm

Pregnancy Tests https://www.medicinenet.com/pregnancy_test/article.htm

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS): Symptoms & Signs https://www.medicinenet.com/severe_acute_respiratory_syndrome_symptoms/symptoms.htm