Καρκίνος

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η μυϊκή απώλεια που προκαλείται από τον καρκίνο;

Πηγή: Dasgupta et al., 2020
Πηγή: Dasgupta et al., 2020

Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, εντόπισαν ένα μονοπάτι σηματοδότησης των κυττάρων, το οποίο οδηγεί στην απώλεια μυών (καχεξία) που παρατηρείται σε άτομα που πάσχουν από καρκίνο. Η εν λόγω μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Medicine, υποστηρίζει ότι η στόχευση αυτού του μονοπατιού με ένα φάρμακο που βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές φάσης 2 για τον διαβήτη, θα μπορούσε να αποτρέψει την καχεξία.

Τι γνωρίζουμε για την καχεξία;

Η καχεξία μειώνει την ανταπόκριση των ασθενών στη χημειοθεραπεία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσει και σε αναπνευστική ή καρδιακή ανεπάρκεια. Θεωρείται, επίσης, η πιο άμεση αιτία θανάτου για το 1/3 περίπου των καρκινοπαθών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Pankaj K. Singh, καθηγητή στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο του Πανεπιστημίου της Νεμπράσκα, για αυτή την τόσο επικίνδυνη κατάσταση που προκαλείται από τον καρκίνο, δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα εγκεκριμένα φάρμακα από τον FDA, τονίζοντας ότι είναι επείγουσα η ανάγκη να βρεθούν θεραπευτικοί στόχοι για την καχεξία, ώστε να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες θεραπείες.

Τι διαπίστωσε η μελέτη;

Η καχεξία είναι πολύ συνηθισμένη στους ασθενείς με καρκίνο και ιδιαίτερα στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος.  Έτσι ο  Singh και οι συνεργάτες του, μελετώντας ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος σε μια προσπάθεια να βρουν θεραπευτικούς στόχους για την καχεξία, διαπίστωσαν ότι οι μυς των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος που παρουσιάζουν καχεξία, παράγουν ένα ένζυμο που ονομάζεται SIRT1 σε χαμηλότερες ποσότητες. Σε μελέτη που πραγματοποίησαν σε ποντίκια με καρκίνο του παγκρέατος, διαπίστωσαν επίσης την μείωση του ενζύμου SIRT1. Αυτό τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η αποκατάσταση των επιπέδων αυτού του ενζύμου θα μπορούσε να αποτρέψει τους ασθενείς να παρουσιάσουν καχεξία.

Επιπρόσθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η μείωση του ενζύμου SIRT1 προκαλεί τα μυϊκά κύτταρα να παράγουν αυξημένες ποσότητες ενός άλλου ενζύμου που ονομάζεται NOX4, το οποίο δημιουργεί τοξικά αντιδραστικά είδη οξυγόνου, ικανά να προκαλέσουν εκφυλισμό των μυών. Όταν χορηγήθηκε στα ποντίκια το φάρμακο GKT137831, ένα φάρμακο που αναστέλλει το ένζυμο ΝΟΧ4, διαπιστώθηκε ότι η απώλεια των μυών μειώθηκε και επεκτάθηκε η διάρκεια ζωής των ποντικιών με καρκίνο του παγκρέατος.

Δεδομένου ότι τα επίπεδα NOX4 ήταν επίσης αυξημένα και στους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος που παρουσίαζαν καχεξία, οι ερευνητές θεώρησαν ότι το φάρμακο GKT137831, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές φάσης 2 για τον διαβήτη και την πρωτοπαθή χολαγγειίτιδα της χολής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αντιμετώπιση της μυϊκής απώλειας που προκαλείται από τον καρκίνο.

Συμπερασματικά

Η μελέτη αποκαλύπτει τον ρόλο των ενζύμων SIRT1-NOX4 στην εμφάνιση της καχεξίας σε ασθενείς με καρκίνο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η στόχευση αυτών των ενζύμων με το φάρμακο GKT137831 ενδεχομένως να αποτελέσει μια αποτελεσματική θεραπεία για την πρόληψη της απώλειας μυών στους καρκινοπαθείς, ωστόσο για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο χρειάζονται περεταίρω έρευνες.

+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Cancer cachexia: Extracellular ligand helps to prevent muscle loss https://medicalxpress.com/news/2020-02-cancer-cachexia-extracellular-ligand-muscle.html

SIRT1–NOX4 signaling axis regulates cancer cachexia https://rupress.org/jem/article-lookup/doi/10.1084/jem.20190745