Αίμα

Πώς να μετρείσετε σωστά την αρτηριακή σας πίεση

Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο
Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο

Είναι σημαντικό να μετράται η αρτηριακή πίεση στο σπίτι;

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι είναι πολύ σημαντική, έχει κλινική και προγνωστική αξία. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσει σωστά την πίεσή του ή μπορεί να ζητήσει βοήθεια από κάποιον δικό του άνθρωπο. Επίσης, μπορεί να απευθυνθεί στο κοντινότερο φαρμακείο για τη μέτρηση της αρτηριακής του πίεσης.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι σε συχνή βάση κρίνεται σημαντική, καθώς λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την απόδοση της πιθανής αλλαγής του θεραπευτικού σχήματος, αλλά και της θεραπευτικής κάλυψης των διαστημάτων μεταξύ των δόσεων. Επιπλέον, βοηθάει τους ασθενείς να συμμορφώνονται στα θεραπευτικά σχήματα που έχει ορίσει ο καρδιολόγος τους.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει ο ασθενής να μετράει την πίεση μόνος του στο σπίτι;

Τρεις είναι οι περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει ο ασθενής να μετράει μόνος του την αρτηριακή πίεση στο σπίτι. Ο ένας λόγος είναι το άγχος που μπορεί να του προκαλείται. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο ασθενής μετρώντας την πίεσή του οδηγείται σε τροποποίηση της αγωγής του χωρίς να συμβουλευτεί τον καρδιολόγο του. Στην τρίτη περίπτωση εντάσσονται οι ασθενείς όπου οι φυσιολογικές τιμές της αρτηριακής πίεσης διαφέρουν στο σπίτι απ’ ότι στο ιατρείο ή το νοσοκομείο.

Πώς πρέπει να μετράμε την αρτηριακή πίεση;

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, είτε στο ιατρείο θα πρέπει πριν τη μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης να είστε χαλαροί, να μην έχετε φάει πρόσφατα, αποφύγετε το κάπνισμα, το αλκοόλ και την καφεϊνη μισή ώρα πριν τη μέτρηση, να μην είστε έπειτα από άσκηση, ανέβει σκάλες κλπ.  Καθίστε σε ένα ήσυχο δωμάτιο πριν ξεκινήσετε τις μετρήσεις. Εντός διαστήματος 1-2 λεπτών μετρήστε τουλάχιστον δύο φορές την πίεσή σας. Συνήθως χρησιμοποιούνται κανονικοί αεροθάλαμοι, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μικρότεροι σε περιπτώσεις παιδιών ή πολύ αδύνατων βραχιόνιων. Η περιχειρίδα θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στο επίπεδο της καρδιάς, ούτε πιο ψηλά, ούτε πιο χαμηλά, όπως κι αν βρίσκεται ο ασθενής.

Σε περίπτωση που το πιεσόμετρό σας είναι καινούριο ή ηλεκτρονικό διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του και τις ενδείξεις της οθόνης του, ώστε να είστε σε θέση να διαβάσετε σωστά το αποτέλεσμα.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο καλό θα είναι να μετράται η αρτηριακή πίεση και στους δύο βραχίονες, καθώς και στα πόδια ώστε να αναδειχθούν τυχόν διαφορές της πίεσης λόγω περιφερικής αγγειακής νόσου. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφορά πιέσεων ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η υψηλότερη τιμή μέτρησης.

Για την ανεύρεση ορθοστατικής υπότασης καλό είναι να μετράται η αρτηριακή πίεση μετά από 1 λεπτό και μετά από 5 λεπτά όρθιας στάσης του ασθενούς, ιδιαίτερα σε διαβητικούς και ηλικιωμένους ασθενείς.