Εγκέφαλος και Νευρικό Σύστημα

Πώς συμβάλλει η τοξική πρωτεΐνη tau στη νόσο του Alzheimer;

Οι τοξικές εκδόσεις της πρωτεΐνης tau, πιστεύεται ότι προκαλούν θάνατο των νευρώνων του εγκεφάλου στη νόσο του Αλτσχάιμερ. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, δείχνει ότι η εξάπλωση της τοξικής πρωτεΐνης tau στον ανθρώπινο εγκέφαλο σε ηλικιωμένα άτομα, μπορεί να παρουσιαστεί μέσω συνδεδεμένων νευρώνων. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι το  β-αμυλοειδές  διευκολύνει την εξάπλωση της τοξικής πρωτεΐνης tau.

Η παρούσα μελέτη είναι μια συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Lund στη Σουηδία και του Πανεπιστημίου McGill στον Καναδά και παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εξαπλώνεται η τοξική πρωτεΐνη tau στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Πηγή: Wikipedia/public domain.

Πώς συμβάλλει η τοξική πρωτεΐνη tau στη νόσο του Alzheimer;

Σύμφωνα με τον επικεφαλή συγγραφέα της μελέτης Jacob Vogel από το Πανεπιστήμιο McGill, αυτή η έρευνα δείχνει ότι η τοξική πρωτεΐνη tau μπορεί να εξαπλωθεί σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, μέσω άμεσων νευρωνικών συνδέσεων, όπως οι μολυσματικές ασθένειες μπορούν να εξαπλωθούν σε διαφορετικές πόλεις μέσω διαφορετικών οδών μεταφοράς. Η εξάπλωση περιορίζεται κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής γήρανσης, αλλά στη νόσο του Alzheimer η εξάπλωση αυτή μπορεί να διευκολυνθεί από τα β- αμυλοειδή και πιθανότατα οδηγεί σε εκτεταμένο νευρωνικό θάνατο και τελικά σε άνοια.

Από την πλευρά το ο Oskar Hansson, καθηγητής νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο Lund και ο συν-επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, τόνισαν ότι αυτά τα ευρήματα είναι πολύ σημαντικά για τις θεραπείες που στοχεύουν στη διακοπή της εξάπλωσης της τοξικής πρωτεΐνης tau και, συνεπώς, στη διακοπή της εξέλιξης της νόσου του Αλτσχάιμερ.

Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, υπάρχουν δύο πρωτεΐνες που είναι γνωστό ότι συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ – η β-αμυλοειδής, η οποία σχηματίζει αυτό που είναι γνωστό ως πλάκα στον εγκέφαλο και η tau, η οποία δημιουργεί μπερδέματα εντός των εγκεφαλικών κυττάρων. Προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την εξάπλωση της τοξικής πρωτεϊνης tau, ιδίως με τον εκφυλισμό του εγκεφάλου και συμπτώματα όπως η εξασθένηση της μνήμης.

Σήμερα, βρίσκεται σε εξέλιξη εντονότατη έρευνα για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η τοξική πρωτεΐνη tau εξαπλώνεται στον εγκέφαλο, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες θεραπείες που να μπορούν να σταματήσουν την εξάπλωση της νόσου του Αλτσχάιμερ. Επιπρόσθετα, οι τρέχουσες κλινικές δοκιμές αξιολογούν τα αντισώματα που αναπτύχθηκαν για να δεσμεύονται από τη τοξική πρωτεΐνη tau, για να δουν αν μπορούν τελικά να σταματήσουν την ασθένεια.

Συμπερασματικά

Όπως εξηγεί ο Oskar Hansson, τα ευρήματα αυτής της μελέτης μπορούν να βοηθήσουν στην περαιτέρω κατανόηση της νόσου του Αλτσχάιμερ, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορούν να φανούν χρήσιμα στην ανάπτυξη θεραπειών κατά του Αλτσχάιμερ, οι οποίες θα στρέφονται κατά της β-αμυλοειδούς ή της tau. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι αν οι θεραπείες που περιορίζουν την πρόσληψη, την μεταφορά ή την απέκκριση της πρωτεΐνης tau στους νευρώνες, θα μπορούσαν να περιορίσουν την εξέλιξη της νόσου.


+ 2 πηγές

©2019 WikiHealth All Rights Reserved

Molecule reduces multiple pathologies associated with Alzheimer's disease https://medicalxpress.com/news/2020-05-molecule-multiple-pathologies-alzheimer-disease.html

Spread of pathological tau proteins through communicating neurons in human Alzheimer's disease https://www.nature.com/articles/s41467-020-15701-2